Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Jeugdzorg 2019 – 2020 definitief

23 oktober 2019 – Een overgrote meerderheid van bonden en werkgevers heeft ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Jeugdzorg 2019 – 2020. Daarmee is de cao definitief geworden. Dat meldt FNV.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Begin september kwamen bonden en werkgevers tot een akkoord. Daarin werden onder andere een loonsverhoging van 4 procent per 1 januari 2020 en twee eenmalige uitkeringen afgesproken.

Ondanks het akkoord spreekt FNV van ‘een cao met dubbele gevoelens’. De vakbond is van mening dat medewerkers in de jeugdzorg meer verdienen. Tegelijkertijd geeft FNV aan dat het resultaat onder de gegeven omstandigheden het hoogst haalbare is. De grote tekorten, hoge werkdruk en het oplopende personeelsverloop en verzuim blijven een probleem. “Het is tijd voor visie, regie en serieuze hervormingen. Daarom blijven wij in actie tot het Wetgevend Overleg Jeugd op 18 november”, schrijft FNV.

De komende tijd wordt het akkoord omgezet in een cao-tekst. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg 2019 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris