Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

NFU wil CAO-onderhandelingen UMC hervatten

31 mei 2018 – De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) wil het vastgelopen cao-overleg hervatten. De NFU heeft naar eigen zeggen verbeterde cao-voorstellen gedaan om tot betere arbeidsvoorwaarden te komen.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Ook biedt de federatie aan een onafhankelijke derde te laten bemiddelen.

Het voorstel van de NFU bevat naast een beter loonbod, ook investeringen in een lagere werkdruk en duurzame inzetbaarheid.

Salaris
De NFU biedt een structurele loonsverhoging van 6,3 procent in drie jaar. Daarnaast stelt de NFU een totaalbedrag van 1.250 euro aan eenmalige uitkeringen voor. Voor de gemiddelde umc-medewerker komt dit neer op┬ázo’n 2,7 procent van het salaris. Het Persoonlijk Budget wordt omgezet 0,9 procent extra brutosalaris. De salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen worden jaarlijks in augustus uitgevoerd:

  • Augustus 2018: 2,0 procent structureel + 450 euro eenmalig
  • Augustus 2019: 2,1 procent structureel + 400 euro eenmalig
  • Augustus 2020: 2,2 procent structureel + 400 euro eenmalig

Mantelzorgverlof
De NFU wil het betaald (70 procent) mantelzorgverlof voor partner, kind of ouder uitbreiden van maximaal drie weken naar maximaal twaalf weken per jaar. Het betaalde mantelzorgverlof voor anderen in de naaste omgeving wordt verlengd naar vier weken per jaar.

Aanpak werkdruk
Om de werkdruk te verminderen stelt de NFU voor te snijden in administratieve taken, uitbreiding van functiedifferentiatie en flexibeler en gezondere roosters. Medewerkers van 57 jaar en ouder behouden de mogelijkheid om minder nachtdiensten te draaien. Wanneer zij vrijwillig nachtdiensten draaien, krijgen zij hiervoor jaarlijks 40 uur herstelverlof.

Lees hier meer over de nieuwe cao UMC.

Door: Redactie Ambtenarensalaris