Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe CAO Hidha definitief

20 juni 2019 – Leden van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao hidha. Daarmee is de cao definitief geworden.

Blijf nu op de hoogte

47230 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In mei bereikten de LAD en de LHV een principeakkoord voor een nieuwe cao. Daarin is onder andere afgesproken dat de salarissen per 1 september 2019 met 3 procent omhoog gaan. Per 1 augustus 2020 komt daar nog eens 3 procent bij. Daarnaast is het budget voor persoonlijke kosten verhoogd van € 4.292,68 naar € 4.358,36. Een andere afspraak betreft het verkorten van de huidige overwerkregeling van 26 naar 13 weken. Dat betekent dat parttime hidha’s voortaan na 13 weken waarin zij meer dan 10 procent overwerken (diensten uitgezonderd), om uitbreiding van het dienstverband kunnen vragen. Doel hiervan is structureel overwerk te voorkomen.

De cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. De afspraken worden de komende tijd uitgewerkt in een cao-tekst.

Bekijk hier het volledige principeakkoord met alle gemaakte afspraken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris