Vanaf 1 januari gewijzigde Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten

4 december 2017 – De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) wijzigt per 1 januari 2018. Een ruime meerderheid van de medisch specialisten op wie de AMS van toepassing is, heeft met de wijzigingen ingestemd. Dat meldt de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Begin november bereikten de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de LAD een akkoord over een vernieuwde AMS. In de aangepaste AMS is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de Variflex (55 plus-regeling) en de doorvertaling van de cao Ziekenhuizen.

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Een punt van aandacht volgens de medisch specialisten ligt nog bij veilig en gezond werken. Hier moeten goede afspraken over worden gemaakt. De LAD geeft aan dat dit een van de eerste punten is die in het Regulier Overleg AMS wordt opgepakt. Ook worden nog vraagtekens gezet bij de onderhandelingsruimte van medisch specialisten bij de raad van bestuur voor het maken van prestatieafspraken om het Budget Organisatorische Eenheid (BOE) aan te vullen. In dat kader zijn de meeste medisch specialisten blij dat de 70 procent teruggave voor de pensioenaftopping via het salaris plaatsvindt in plaats van via het BOE.

Door: Redactie Ambtenarensalaris