Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Ziekenhuizen roepen bonden op voorstel met achterban te delen

8 oktober 2019 – De NVZ roept de bonden op het werkgeversvoorstel voor een nieuwe cao Ziekenhuizen aan de achterban voor te leggen en uiterlijk 27 oktober te laten weten of zij tot een akkoord willen komen.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Volgens de NVZ hebben de medewerkers recht op het hele verhaal, dat volgens de NVZ door de bonden onjuist of tenminste eenzijdig wordt gebracht.

Eind september kapten de bonden het overleg af omdat de verbeteringen in het nieuwe voorstel van de NVZ te mager zou zijn en er bovendien verslechteringen tegenover zouden staan. Sinds die tijd zijn de onderhandelaars niet meer in gesprek en worden in verschillende ziekenhuizen nog steeds acties gevoerd. Toch wil de NVZ dat medewerkers het volledige voorstel kennen. “Medewerkers van onze instellingen moeten zo objectief mogelijk kennis kunnen nemen van de inhoud van het voorstel dat de NVZ aan de werknemersorganisaties heeft gedaan”, schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Het NVZ-voorstel
Het NVZ-voorstel bestaat uit twee salarisverhogingen van beide 4 procent, per 1 januari 2020 en 1 januari 2021. “Dit is, ook in vergelijking met andere recent gesloten cao’s, een forse koopkrachtverbetering”, aldus de NVZ. Ook biedt de NVZ voor komende maand een eenmalige bruto-uitkering van 1.000 euro. Dat bedrag is volgens de NVZ vergelijkbaar met een salarisverhoging van 3,5 procent over de 9 maanden van 2019 waarin vanwege lopende onderhandelingen geen verhoging kon worden doorgevoerd.

Ook studenten en leerlingen gaan er op vooruit. De stagevergoeding wordt verhoogd naar 400 euro per maand en leerlingen krijgen er naast de 4 procent voor alle medewerkers, nog eens 6 procent bij per 1 januari. Coassistenten krijgen naast hun reiskosten, een onkostenvergoeding van 100 euro.

De NVZ wil de werkgeversbijdrage aan de IZZ-zorgverzekering laten vervallen, omdat hier door minder dan een derde van het personeel gebruik wordt gemaakt. De middelen die daarmee beschikbaar komen, kunnen dan worden ingezet voor alle medewerkers.

Werkdrukmaatregelen
Verder wil de NVZ de grondslag voor de onregelmatigheidstoeslag (ORT) met 25 procent verhogen. Door de ORT aantrekkelijker te maken is de verwachting dat medewerkers sneller bereid zijn ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend te werken. Daarmee wordt de werkdruk beter verdeeld. Voor medewerkers in onregelmatige dienst, leidt dit naast de 4 procent salarisverhoging tot een extra verhoging van 2,5 procent.

Een andere maatregel om de werkdruk beter te verdelen is een overwerkvergoeding voor medewerkers die binnen 72 uur beschikbaar willen zijn voor een extra dienst.

 

Redactie Ambtenarensalaris