Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

16.000 ABP-deelnemers hebben nog recht op arbeidsongeschiktheidspensioen

19 juni 2019 – Zo’n 16.000 ABP-deelnemers hebben recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije opbouw, maar maken er geen gebruik van. Om hen te geven waar ze recht op hebben, start ABP met een campagne.

Blijf nu op de hoogte

47924 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het gaat om geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten, onder en boven de pensioengerechtigde leeftijd. Uit data-analyse van ABP bleek de betreffende groep geen gebruik te maken van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrije opbouw, terwijl ze hier wel recht op hebben. Volgens ABP gaat het om gemiddeld 200 euro aan arbeidsongeschiktheidspensioen, bovenop de WIA-uitkering.

Ook kunnen de betreffende deelnemers recht hebben op premievrije pensioenopbouw, waarbij de pensioenopbouw doorloopt, zonder dat daarvoor pensioenpremie verschuldigd is.

Betrokkenen krijgen een dezer dagen een brief met informatie. ABP gaat hen helpen het arbeidsongeschiktheidspensioen alsnog aan te vragen. Ook gaat ABP de regeling in de toekomst beter onder de aandacht brengen bij deelnemers en werkgevers en komt er een online tool waarmee het arbeidsongeschiktheidspensioen sneller en makkelijker kan worden aangevraagd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris