Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Per 1 juli extra geboorteverlof van kracht

29 juni 2020 – Vanaf 1 juli hebben partners recht op 5 weken extra geboorte- of partnerverlof. Dan gaat de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in.

Blijf nu op de hoogte

46785 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 1 werkweek verlof in plaats van de twee dagen die het daarvoor waren. Dit verlof staat ook wel bekend onder de namen geboorteverlof en kraamverlof.

Wordt uw kind op na 1 juli 2020 geboren, dan kunt u nog maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De omvang van het verlof hangt af van het aantal gewerkte uren per week. Werkt u bijvoorbeeld 30 uur per week, dan krijgt u 5 x 30 uur aanvullend geboorteverlof. Dit verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Daarbij geldt dat u eerst het reguliere geboorteverlof (van eenmaal het aantal werkuren per week) opneemt. U kunt het aanvullend geboorteverlof in hele weken opnemen, maar u kunt het ook als losse dagen opnemen.

Over het aanvullend geboorteverlof ontvangt u wettelijk maximaal 70 procent van uw dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon. Uw werkgever kan er ook voor kiezen het verlof volledig te betalen. Dit is dan geregeld in de cao of het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers in het primair onderwijs (hoofdstuk 8.6 art. 1 lid l cao PO).

Door: Redactie Ambtenarensalaris