Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is geboorteverlof?

U heeft recht op geboorteverlof wanneer uw partner is bevallen. Dit heet ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof en is een vorm van wettelijk verlof. De regels voor geboorteverlof zijn vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Het verlof bedraagt eenmaal het aantal uren dat u per week werkt en wordt volledig doorbetaald. U moet het verlof binnen vier weken na de geboorte opnemen.

Voor wie?
Het geboorteverlof is bedoeld voor de partner van de moeder. Dit is het geval als u met haar getrouwd bent, haar geregistreerde partner bent, ongehuwd met haar samenwoont of haar kind erkent.

In het geval van een thuisbevalling, dient het kraamverlof binnen vier weken na de bevalling opgenomen te worden. Bij een bevalling in het ziekenhuis, gaan deze vier weken in vanaf het moment dat de baby thuis is gekomen.

Calamiteitenverlof voor bevalling
Moet u vrij nemen voor de bevalling, dan kunt u betaald calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen.

Aanvullend geboorteverlof 
Sinds 1 juli 2020 kunt u naast het standaard geboorteverlof, ook nog maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof bedraagt maximaal vijf keer het aantal uren dat u per week werkt. Over deze weken ontvangt u een uitkering van UWV van 70 procent van uw dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte in hele weken of losse dagen opgenomen worden. Wel moet u het aanvullend geboorteverlof in hele weken aanvragen. Als voorwaarde voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof geldt dat u eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week, opneemt.

Het aanvullend geboorteverlof is geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris