Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is bedoeld voor noodsituaties waar u direct op moet reageren. Moet u vrij nemen om de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen, dan heeft u recht op calamiteitenverlof. Een andere benaming is kort verzuimverlof. Calamiteitenverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

U heeft recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof:

  • als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen
  • als u alleen onder werktijd aan een wettelijke of door de overheid opgelegde verplichting kunt voldoen
  • als u door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen

Voorbeelden van situaties waarin u recht heeft op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof:

  • overlijden van een direct familielid; het gaat om een bloedverwant in de rechte lijn (ouders en kinderen, incl. adoptie) of tweede graad van de zijlijn (grootouders, kleinkinderen, broers en zussen), uw echtgenoot of geregistreerde partner
  • u moet met spoed met iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter of het ziekenhuis
  • u moet zelf naar de dokter en dat kan alleen onder werktijd
  • u moet uw kind van school halen dat plotseling ziek is geworden
  • uw partner moet bevallen
  • uw waterleiding is gesprongen en u moet direct een loodgieter regelen
  • u kunt alleen onder werktijd stemmen

Duur van het verlof
Er geldt geen maximum aantal uren dat u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kunt opnemen. De duur van het verlof is volledig afhankelijk van de situatie en geldt zolang u tijd nodig heeft om een dringend probleem op te lossen. Dat kan een paar uur tot een paar dagen zijn. Zo kan een paar uur genoeg zijn om een loodgieter te regelen voor uw gesprongen waterleiding, maar vraagt het regelen van een begrafenis vaak wel een paar dagen.

Betaald verlof
Calamiteitenverlof wordt volledig betaald en mag door uw werkgever niet geweigerd worden. Wel moet u het verlof zo snel mogelijk melden en de reden kunnen aantonen.

Bijzonder verlof en kortdurend zorgverlof
Calamiteitenverlof geldt gedurende de tijd die u nodig heeft om een dringende situatie op te lossen. Soms heeft u daarna ook nog verlof nodig. In dat geval kan calamiteitenverlof overgaan in bijzonder verlof of kortdurend zorgverlof. Zo kunt u bijvoorbeeld voor het regelen van een begrafenis een beroep doen op calamiteitenverlof en kan voor de begrafenis zelf sprake zijn van bijzonder verlof. Wanneer u uw zieke kind van school moet ophalen, valt dat onder calamiteitenverlof. Heeft u verlof nodig om een paar dagen voor uw zieke kind te zorgen, dan kunt u hiervoor kortdurend zorgverlof aanvragen.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris