Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is bijzonder (of buitengewoon) verlof?

Naast wettelijk verlof heeft u in veel gevallen recht op bijzonder (of buitengewoon) verlof. In uw arbeidsovereenkomst of cao staat in welke situaties u bijzonder verlof kunt opnemen, voor hoe lang en of u dit verlof betaald krijgt. Anders dan wettelijk verlof is bijzonder verlof niet in de wet geregeld.

Bijzonder verlof is van toepassing op familieomstandigheden of bijzondere gebeurtenissen, zoals uw huwelijk of een begrafenis binnen de (naaste) familiekring.

Voorbeelden van bijzonder verlof zijn:

  • Uw huwelijk of dat van een (naast) familielid; de dag van de bruiloft als dit op een werkdag is. Trouwt u zelf, dan krijgt u vaak nog een of enkele dagen extra voor de grote dag.
  • Begrafenis van een (naast) familielid; bij het overlijden van een direct familielid, heeft u recht op calamiteitenverlof om de noodzakelijke dingen te regelen. Bent u niet belast met het regelen van de begrafenis, maar wel naaste familie van de overledene, dan wordt de dag van de begrafenis vaak als bijzonder verlof toegekend.
  • Bezoek aan arts of specialist; uw werkgever mag van u verlangen een doktersbezoek zo veel mogelijk in eigen tijd te plannen. Als dat niet lukt, moet u proberen het zo gunstig mogelijk in te plannen, zodat geen onnodige werktijd verloren gaat. Voor de benodigde werkuren hoeft u meestal geen verlofuren op te nemen.
  • Zwangerschapsonderzoek; voor een zwangerschapscontrole onder werktijd heeft u recht op doorbetaald verlof. U hoeft hiervoor geen verlofuren op te nemen. Het verlof geldt zowel voor de controle als de reistijd.
  • Verhuizing; de dag van de verhuizing
  • Examen; de tijd die nodig is voor het examen, inclusief of exclusief reistijd

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49527 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris