Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is (kortdurend) zorgverlof?

Als u moet zorgen voor een zieke of hulpbehoevende in uw naaste omgeving, kunt u een beroep doen op zorgverlof. Afhankelijk van de aard van de ziekte en de te verlenen zorg, wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Beide soorten zorgverlof zijn geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Kortdurend zorgverlof is bedoeld voor het verlenen van de benodigde zorg aan iemand in uw naaste omgeving. Voorwaarde daarbij is dat u redelijkerwijs de enige bent die de zorg kan verlenen. Zo krijgt u voor iemand die in het ziekenhuis ligt meestal geen kortdurend zorgverlof, omdat de zieke al zorg krijgt.

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen voor:

  • (klein)kinderen, partner, (groot)ouders, broers en zussen (incl. kind van uw partner, adoptiekind en pleegkind)
  • huisgenoten, zoals een inwonende tante
  • anderen waarmee u een sociale relatie heeft, zoals schoonouders, buren en vrienden, mits het aannemelijk is dat u de enige bent die de zorg kan verlenen

U moet het verlof zo snel mogelijk aan uw werkgever melden en hij mag u achteraf vragen aan te tonen dat het verlof nodig was. De eerste ziektedag kunt u opnemen als calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer uw kind plotseling ziek is geworden en u het van school moet ophalen.

Weigeren
Uw werkgever mag het verlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Is het verlof eenmaal toegewezen, dan mag uw werkgever het niet ongedaan maken.

Duur van het verlof
Bij een fulltime dienstverband heeft u recht op maximaal 10 dagen zorgverlof per jaar. Werkt u parttime, dan geldt een evenredig aantal dagen.

Loon en vakantiedagen
Wettelijk gezien heeft u gedurende het verlof recht op 70 procent van uw salaris (tot het maximum dagloon) en minimaal het minimumloon. Eventuele onkosten zoals een reiskostenvergoeding, mag de werkgever inhouden. Naast de wettelijke vergoeding, kunnen in de cao of het werkgeversreglement afspraken staan over een aanvulling. De opbouw van uw wettelijke vakantiedagen loopt tijdens het verlof door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet van uw wettelijke vakantiedagen aftrekken.

Let op
In uw cao of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. In dat geval gelden die afspraken.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49527 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris