Gemeente Archief

Uitwerking CAO-afspraken Gemeenten

12 juni 2018 РZoals afgesproken in de cao Gemeenten, moeten payrollers hetzelfde betaald krijgen als gemeenteambtenaren met een aanstelling. Ook zijn afspraken gemaakt over harmonisering van de verlofregeling. Beide punten zijn inmiddels verder uitgewerkt.

Deze maand tweede salarisverhoging gemeenten

9 januari 2018 – Deze maand ontvangen gemeenteambtenaren de tweede en laatste salarisverhoging zoals afgesproken in de gemeente cao 2017 – 2019. Later dit jaar volgt nog een verhoging van het IKB-budget.

Ontwikkeladvies voor gemeenteambtenaren

4 januari 2018 РGemeenteambtenaren van 45 jaar en ouder kunnen een beroep doen op het Ontwikkeladvies, een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van SZW om door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd en uitval door ziekte of werkloosheid te voorkomen.

Wethouders willen eigen professionaliseringsfonds

23 november 2017 – Wethouders hebben een eigen professionaliseringsfonds nodig. Dat is van belang voor een goede toerusting en versterking van het lokaal bestuur. Dat meldt Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de wethoudersconferentie.