Gemeente Archief

Deze maand tweede salarisverhoging gemeenten

9 januari 2018 – Deze maand ontvangen gemeenteambtenaren de tweede en laatste salarisverhoging zoals afgesproken in de gemeente cao 2017 – 2019. Later dit jaar volgt nog een verhoging van het IKB-budget.

Ontwikkeladvies voor gemeenteambtenaren

4 januari 2018 РGemeenteambtenaren van 45 jaar en ouder kunnen een beroep doen op het Ontwikkeladvies, een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van SZW om door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd en uitval door ziekte of werkloosheid te voorkomen.

Wethouders willen eigen professionaliseringsfonds

23 november 2017 – Wethouders hebben een eigen professionaliseringsfonds nodig. Dat is van belang voor een goede toerusting en versterking van het lokaal bestuur. Dat meldt Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de wethoudersconferentie.

‘Genormaliseerde’ cao Gemeenten in de maak

9 november 2017 – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en bonden hebben de eerste stappen gezet voor een genormaliseerde cao Gemeenten. Uitgangspunt is een moderne tekst die eenvoudig leesbaar en begrijpelijk is.

Vergoedingen politieke ambtsdragers per 2018

9 november 2017 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de vergoedingen voor politieke ambtsdragers vanaf 2018 bekend gemaakt. De ambtstoelage voor burgemeesters en de onkostenvergoedingen voor wethouders en raadsleden gaan met 1,5 procent omhoog.