Onderwijs Archief

Salarisnorm onderwijsbestuurders flink omhoog

10 december 2018 – Het wettelijk maximum inkomen van onderwijsbestuurders gaat in twee jaar tijd met 7 tot 8 procent omhoog. Dat blijkt uit de nieuwe normen van de Wet normering topinkomens (Wnt) voor 2019, die jaarlijks worden geïndexeerd.

CAO-onderhandelingen primair onderwijs gestart

10 december 2018 – Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao PO van start gegaan. In de nieuwe cao is extra aandacht voor onderwijsondersteuners en schoolleiders. Dat melden de bonden en PO-Raad.

Waarom willen leraren (geen) schoolleider worden?

20 november 2018 – Naast het lerarentekort, wordt ook het schoolleiderstekort in het PO steeds meer voelbaar. Om inzicht te krijgen in de drijfveren van leraren om wel of geen schoolleiders functie te ambiëren, heeft Arbeidsmarktplatform PO een enquête ontwikkeld.

Eén onderwijsbevoegdheid voor leraren moet lerarentekort oplossen

13 november 2018 – Een andere opleidings- en arbeidsstructuur voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs moet het lerarentekort terugdringen. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’.