Onderwijs Archief

CAO GAO: deze maand tweede loonsverhoging

13 augustus 2019 – Medewerkers van onderwijsadviesbureaus die onder de cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO) vallen, krijgen deze maand een tweede loonsverhoging van 1,5 procent. Dat is afgesproken in de cao GAO 2019.

Onderwijsvergoedingen augustus 2019

10 juli 2019 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de periodieke salarisverhoging. Daarnaast wordt de jaarlijkse bindingstoelage voor het voortgezet onderwijs uitbetaald.

VO-raad en bonden publiceren CAO-inzet

9 juli 2019 – Net als de AOb hebben ook de andere onderwijsbonden en de VO-raad hun inzet voor de komende cao-onderhandelingen bekend gemaakt. De inhoudelijke gesprekken starten op 18 september.

AOb maakt CAO-eisen voortgezet onderwijs bekend

1 juli 2019 – 5 procent salarisverhoging, een maximale lestaak van 19 klokuren per week, voor ondersteuners recht op uitloop in een hogere salarisschaal en meer aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs.