Onderwijs Archief

Onderwijsvergoedingen augustus 2020

8 juli 2020 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de periodieke salarisverhoging. Daarnaast wordt de jaarlijkse bindingstoelage voor het voortgezet onderwijs uitbetaald.

CAO MBO 2020 – 2021 definitief

9 juni 2020 – Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo is door de achterbannen goedgekeurd. Daarmee is de cao nu definitief. De afgesproken salarisverhoging van 3,35 procent wordt komende maand toegevoegd. Ook wordt dan een eenmalige bruto uitkering van 825 euro uitbetaald.

CAO HBO 2020 een feit

9 juni 2020 – Met de instemming van achterban van bonden en werkgevers, is de nieuwe cao hbo 2020 een feit. Komende maand gaan de salarissen met 2,75 procent omhoog en deze maand volgt een eenmalige uitkering van 880 euro bruto naar rato van het dienstverband.