Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderwijs archief

Eén CAO voor bestuurders primair en voortgezet onderwijs

11 januari 2022 – Bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs krijgen een gezamenlijke cao met daarin onder andere een algemene loonsverhoging van 2 procent. Daarover hebben VTOI-NVTK, die de toezichthouders vertegenwoordigt en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) een onderhandelingsakkoord bereikt.

Financiële afspraken CAO’s PO en VO deze maand uitbetaald

23 december 2021 – De onlangs in de cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs afgesproken salarisverhogingen, worden deze maand met terugwerkende kracht uitbetaald. Ook de hogere eindejaarsuitkeringen worden met het salaris van december uitgekeerd.

Loonkloof PO en VO gedicht, VSO naar VO

16 december 2021 – De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. Daarnaast wordt het voortgezet speciaal onderwijs ondergebracht bij het voortgezet onderwijs. Dat staat in het regeerakkoord dat gister is gepresenteerd. De bonden zijn verheugd dat jarenlang actievoeren eindelijk loont.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris