Onderwijs Archief

Onderhandelingen CAO HBO verlopen moeizaam

13 juli 2021 – Er is nog geen nieuwe cao hbo. Volgens de bonden is er aan de kant van de werkgevers onvoldoende mandaat om tot een onderhandelaarsakkoord te komen en het onderhandelingsproces verloopt moeizaam, meldt de AOb.

CAO MBO 2021 definitief

12 juli 2021 – Werkgevers en vakbonden in het middelbaar beroepsonderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo. Daarmee is de nieuwe cao definitief geworden.

Onderwijsvergoedingen augustus 2021

12 juli 2021 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs de periodieke salarisverhoging. Daarnaast wordt in het voortgezet onderwijs de jaarlijkse bindingstoelage uitbetaald.

Nieuwe CAO VO pas na nieuw kabinet

5 juli 2021 – Pas als er een nieuw kabinet is, kan er een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs worden afgesloten. Volgens de bonden en werkgevers is er extra geld uit Den Haag nodig, meldt de AOb.

1,6 procent structureel en 500 euro eenmalig in CAO MBO

29 juni 2021 – Medewerkers in het mbo krijgen er komende maand 1,6 procent bij. Ook ontvangen ze een eenmalige bonus van 500 euro. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een kortlopende cao van 15 mei tot 1 december 2021.