Onderwijs Archief

CAO primair onderwijs gepubliceerd

24 juli 2018 – De nieuwe cao met bijbehorende salarisschalen voor het primair onderwijs is uitgewerkt in een cao-tekst en gepubliceerd. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Ook basisschooldirecteuren gaan actievoeren

19 juli 2018 – Veel (adjunct-)basisschooldirecteuren verdienen in de nieuwe cao primair onderwijs minder dan de bestbetaalde leraren. Daarom gaan ze na de zomer actievoeren voor zichzelf. Dat meldt de NOS.

Nieuwe CAO MBO verwacht per 1 oktober

17 juli 2018 – Bonden en MBO raad zijn nog in gesprek over een nieuwe cao voor het mbo. Streven is de nieuwe cao per 1 oktober in te laten gaan. Dat meldt de AOb.

Onderwijsvergoedingen augustus 2018

10 juli 2018 – Medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen aan hetĀ eind van het schooljaar de periodieke salarisverhoging. Ook worden in augustus de bindingstoelage en het schaaluitloopbedrag uitbetaald.

Ketenbepaling bij ziekte afgeschaft voor primair onderwijs

9 juli 2018 – Vanaf komend schooljaar mogen invalkrachten die invallen voor zieke leraren in het primair onderwijs meer contracten krijgen. De ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) is dan voor deze groep niet langer van toepassing.