Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderwijs archief

Onderhandelingen CAO VO van start

16 maart 2023 – Bonden en VO-raad hebben hun inzet uitgewisseld voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De huidige cao loopt nog tot 1 mei. Beide partijen willen een nieuwe cao afspreken voor een looptijd van een jaar.

Inzet bonden en werkgevers CAO HBO 2023 bekend

7 maart 2023 – Met het binnenkort aflopen van de cao hbo, hebben bonden en werkgevers hun inzet voor een nieuwe cao uitgewisseld. De bonden zetten in op koopkrachtbehoud met een looneis van 14 procent. De werkgevers berekenen deze maand welke arbeidsvoorwaardenruimte voor de looptijd van de cao beschikbaar is.

Werkgroepen werken aan hoofdthema’s CAO Universiteiten

13 februari 2023 – Meer vaste contracten voor docenten en onderzoekers, een flinke loonsverhoging en automatische prijscompensatie, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie en een betere positie van de vakbonden. Rond deze 5 hoofdthema’s zijn tijdens de tweede ronde in de onderhandelingen voor een nieuwe cao universiteiten, werkgroepen samengesteld om de onderwerpen verder uit te werken. […]

Werkdrukmiddelen VO ook beschikbaar voor MBO

26 januari 2023 – Medewerkers in het mbo die ook werken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs profiteren nu ook van de werkdrukmiddelen die beschikbaar zijn gesteld voor het voortgezet onderwijs. Zo ontvangen ze onder andere per schooljaar 40 uur individueel keuzebudget. Dat meldt FNV.

Onderhandelingen CAO Universiteiten gestart

17 januari 2023 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao universiteiten zijn gestart. De bonden pleiten onder andere voor een salarisverhoging die de inflatie compenseert en koopkrachtbehoud garandeert met daarnaast jaarlijks automatische prijscompensatie.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris