Onderwijs Archief

CAO-inzet HBO bekend

19 februari 2020 – Bonden en werkgevers hebben hun inzet voor een nieuwe cao HBO bekend gemaakt. De eisen liggen nog ver uit elkaar. “Het zal doorwerken worden om op 1 april een nieuwe cao te hebben”, aldus AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.

Deze maand eenmalige uitkeringen primair onderwijs

4 februari 2020 – Medewerkers in het primair onderwijs ontvangen deze maand de in de nieuwe cao afgesproken eenmalige uitkeringen. Het gaat om 875 euro bruto naar rato van het dienstverband en 33 procent van het verhoogde maandloon sinds januari 2020.

Inkomenstoelage OOP voortaan verwerkt in salaris

23 januari 2020 – De inkomenstoelage voor onderwijsondersteuners in het primair onderwijs, wordt vanaf deze maand verwerkt in het salaris en niet meer apart op de loonstrook vermeld. Het gaat om een bedrag van € 35,33 per maand bij een volledige betrekking.

Onderhandelingen CAO VO verlopen ‘zeer moeizaam’

13 januari 2020 – De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, verlopen zeer moeizaam. Begrijpelijk, volgens AOb-bestuurder Henrik de Moel, omdat er tot nog toe geen extra structureel geld is waarmee bijvoorbeeld de werkdruk kan worden aangepakt.