Onderwijs Archief

Onderwijsraad roept leraren op mee te denken over lerarentekort

22 februari 2018 – Op verzoek van de Tweede Kamer werkt de Onderwijsraad aan een advies over de loopbanen van leren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo. Aanleiding zijn de zorgen om het toenemende lerarentekort en een ontoereikende kwalificatiestructuur.

Tweede Kamer in debat over lerarentekort – met update

20 februari 2018 – Morgen vergadert de Tweede Kamer onder andere over het lerarentekort tijdens het Algemeen Overleg over leraren. In aanloop daar naar toe heeft de PO-raad een brief met aandachtspunten gestuurd aan de Kamerleden.

Thema’s cao-onderhandelingen PO

19 februari 2018 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao PO zijn gepland in de periode februari tot en met april 2018. De sociale partners die bij de besprekingen betrokken zijn, hebben afgesproken de onderwerpen per thema te behandelen.

Lerarentekort trekt pabo-studenten

15 februari 2018 – “Het lerarentekort heeft een aanzuigende werking op pabo’s. Vooral de deeltijdopleidingen, waarmee studenten versneld kunnen afstuderen, zijn in trek.” Dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van de Vereniging van Hogescholen en een rondgang langs de pabo’s.