Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Politie archief

Invoering IKB Politie verder uitgewerkt

30 mei 2024 – De politiebonden en werkgever zijn het eens geworden over de praktische uitwerking van een Individueel Keuze Budget (IKB) vanaf 2025 zoals afgesproken in de cao politie 2024 – 2025.

2 procent erbij in CAO Politie

18 januari 2024 – De salarissen van politiemedewerkers gaan deze maand 2 procent omhoog. Later dit jaar komt daar nog eens gemiddeld 7,5 procent bij. Dat volgt uit de huidige en nieuwe cao politie.

CAO Politie 2024 – 2025 definitief

14 december 2023 – De meerderheid van de leden van de politiebonden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Politie 2024 – 2025. Met de ondertekening van het akkoord komende dinsdag is de nieuwe cao een feit.

Landelijke thuiswerkregeling Politie van kracht

4 september 2023 – Per 1 september is er een landelijke thuiswerkregeling voor de politie van kracht. In de regeling zijn de rechten en plichten opgenomen van medewerkers die gedeeltelijk thuis willen en kunnen werken.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris