Politie Archief

CAO Politie: verbeterplan Nationale Politie

23 april 2018 – De politiebonden hebben minister Grapperhaus en korpschef Akerboom een verbeterplan voor de Nationale Politie overhandigd. Ruim dertig maatregelen moeten van het korps weer een gezonde organisatie maken.

Cao-onderhandelingen politie vragen lange adem

6 maart 2018 – De officiële onderhandelingen voor een nieuwe politie cao moeten nog starten, maar bonden en werkgever hebben al wel diverse gesprekken gevoerd over een aantal belangrijke onderwerpen zoals het loopbaanbeleid en flexibilisering.