Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Politie archief

Landelijke thuiswerkregeling Politie van kracht

4 september 2023 – Per 1 september is er een landelijke thuiswerkregeling voor de politie van kracht. In de regeling zijn de rechten en plichten opgenomen van medewerkers die gedeeltelijk thuis willen en kunnen werken.

Vitaliteitsbudget Politie beschikbaar

2 maart 2023 – Het eerder afgesproken vitaliteitsbudget vanaf 2023 voor de politie is nu beschikbaar. Dit jaar en komend jaar bedraagt het budget 200 euro netto voor medewerkers in een ondersteunende functie tot en met schaal 9.

Thuiswerkvergoeding Politie verhoogd

17 januari 2023 – Medewerkers bij de politie die een thuiswerkvergoeding ontvangen, ontvangen voortaan een hogere dagvergoeding. De vergoeding voor thuiswerken is per 1 januari 2023 verhoogd van 2 euro naar 2,15 euro netto per dag.

Loonstijging CAO Politie voor alle aspiranten met salaris

10 oktober 2022 – De in de cao politie afgesproken loonsverhoging van 100 euro bruto per maand geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ook voor alle aspiranten in de salarisschalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A. Dat hebben de bonden bij de werkgever bedongen tijdens het maandelijks arbeidsvoorwaardenoverleg.

Politiesalarissen met 2 procent omhoog

4 juli 2022 – Deze maand gaan de salarissen van politiemensen met 2 procent omhoog. Dat is afgesproken in de onlangs definitief geworden cao politie 2022 – 2024.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris