Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie: de details

2 juni 2022 – Afgelopen dinsdag bereikten bonden en Defensie een arbeidsvoorwaardenresultaat met daarin onder andere een stapsgewijze loonsverhoging van 8,5 procent. De bonden hebben nu de details van het resultaat bekend gemaakt.

Salarisstappen
Gedurende de looptijd van het akkoord, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023, gaan de lonen in drie stappen omhoog: 1,7 procent per 1 januari 2021, 2,95 procent per 1 januari 2022 en 3,65 procent per 1 januari 2023. Ook wordt per 1 januari 2023 het nieuwe bezoldigingsstelsel ingevoerd. Deze invoering heeft op zich al een positief effect, wat verder versterkt wordt door de verhoging van 3,65 procent.

Naast de structurele verhogingen krijgt iedereen die op 1 juli 2022 in dienst is, een eenmalige uitkering van 1.750 euro bruto bij een aanstelling van 38 uur per week. Werkt u minder, dan geldt dit bedrag naar rato van uw dienstverband.

Zowel de loonsverhogingen als eenmalige uitkering werken ook door in de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van gewezen defensiepersoneel.

Nieuwe militaire salaristabel
Per 1 januari 2023 wordt het huidige bezoldigingsstelsel vervangen door een nieuw stelsel. Daarmee wordt eindelijk invulling gegeven aan afspraken in eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden. In grote lijnen leidt het nieuwe stelsel tot onderstaande wijzigingen:

  • Er komt een onderscheid tussen militairen in initiële opleiding en militairen op functie. Militairen op functie krijgen voortaan een minimum uurloon van 14 euro wat neerkomt op een bedrag van 2.310 euro per maand. Daaroverheen komt nog de salarisverhoging van 3,65 procent per 1 januari 2023.
  • De opzet van de nieuwe tabellen is zodanig dat het financiële voordeel voor militairen in de laagste rangen groter is dan voor militairen in hogere rangen.
  • Er geldt één salaristabel voor alle krijgsmachtdelen, waarin vergelijkbare rangen gelijk worden beloond.
  • Het aantal schaaltreden gaat omlaag. Per rang is de hoogste trede voortaan trede 11. De max-max sprong verdwijnt.
  • Militairen blijven jaarlijks op een klikmoment een salarissprong maken. Dat moment wordt bepaald door het moment van overgang van de opleidings- naar de salaristabel.

Voor nieuw instromende militairen in de functie van soldaat, matroos, korporaal en sergeant, betekent de nieuwe salaristabel een vooruitgang van 10 procent gedurende hun dienperiode. Dit geldt ook voor de vergelijkbare groep officieren. De loonsverbetering nemen ze mee in de rest van hun carrière.

Salaristabel burgerpersoneel
Ook voor burgermedewerkers komt er een minimum uurloon van 14 euro vanaf 22 jaar. Zittende medewerkers in schaal 3 tot en met 7 krijgen 1 periodiek extra. Ook wordt aan die schalen aan de bovenkant een extra periodiek toegevoegd.

Afspraken woon-werkverkeer
De vergoeding voor woon-werkverkeer bij gebruik van eigen vervoer gaat naar 19 cent per kilometer. Dit geldt ook voor reizen naar niet of moeilijk met openbaar vervoer bereikbare plaatsen. De eigen bijdrage bij gebruik van eigen vervoer binnen Nederland vervalt. Ook de eigen bijdrage voor medewerkers met een NS-businesskaart die de kaart alleen zakelijk gebruiken, verdwijnt. Deze woon-werkafspraken gelden per 1 juli 2022.

Vergoeding voor thuiswerken
Werkt u thuis, dan krijgt u recht op een netto thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag, conform het Nibud advies. Ook geldt voor thuiswerkers een internetvergoeding van 4,30 euro netto per maand.

Het volledige pakket aan afspraken kunt u nalezen in het volledige arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie en de onderstaande bijlagen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris