Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Defensie: 3,15 procent erbij, maar nog geen zicht op nieuw loongebouw

8 juli 2020 – Deze maand volgt de tweede 3,15 procent loonsverhoging zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020, maar een nieuw loongebouw dat per 1 juli in had moeten gaan, is nog ver weg.

Blijf nu op de hoogte

47232 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In het vorig jaar bereikte akkoord werden twee salarisverhogingen van ieder 3,15 procent afgesproken. De eerste gold per 1 april 2019, de tweede en laatste gaat deze maand in. Daarnaast volgt volgende maand nog een tweede eenmalige uitkering van 300 euro.

Het arbeidsvoorwaardenakkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Een eerder akkoord werd nog resoluut afgewezen. Er moest ‘veel meer’ geld bij volgens de bonden.

Overleg bezoldigingssysteem mislukt
Defensie kampt al langere tijd met een gebrek aan vertrouwen richting zowel de werkgever als de politiek. Ook nu loopt het vertrouwen een flinke deuk op, met het eind juni voor de tweede keer vastlopen van het overleg over een nieuw loongebouw en verbeterde toelagen. Een paar weken eerder gebeurde dat ook al. Daardoor is het niet gelukt om, conform afspraak, voor 1 juli tot een vereenvoudigd en bij de tijd passend bezoldigingssysteem te komen. Ook lukte het niet om tot een alternatief te komen om per 1 juli toch iets te hebben. Met name op het gebied van de aanpassing van een aantal toelagen ligt er nog een flinke blokkade.

Om in ieder geval een inkomensachteruitgang te voorkomen is nu wel duidelijk dat de tijdelijke toelage wordt verlengd, inclusief de salarisverhoging van 3,15 procent daarover.

Brief aan Tweede Kamer
Via een brief hebben de bonden de Tweede Kamercommissie Defensie dringend verzocht om staatssecretaris Visser zover te krijgen dat ze het bezoldigingssysteem in het komende wetgevingsoverleg serieus neemt, voldoende geld beschikbaar stelt en zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris