Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Militairen betalen voorschot pensioenpremie van 9,28 procent

14 januari 2019 – Zolang er geen structurele nieuwe militaire pensioenregeling is, betalen militairen dit jaar een voorschot pensioenpremie van 9,28 procent. Dat percentage is gelijk aan de ingehouden pensioenpremie van afgelopen jaar.

Blijf nu op de hoogte

48349 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden werkgever en bonden.

Aanleiding is het nog lopende conflict tussen bonden en werkgever over het militaire pensioen vanaf 2019. In december deed de rechter uitspraak in een kort geding dat de bonden hadden aangespannen. Volgens de werkgever geldt vanaf 2019 een middelloonregeling. De bonden zijn echter van mening dat met het in oktober afgewezen onderhandelaarsresultaat, ook in 2019 een eindloonregeling van toepassing is. Afgelopen maand oordeelde de rechter dat vanaf 2019 een andere pensioenregeling geldt, maar welke dat is, blijft nog onduidelijk.

Vanwege de onduidelijkheid, voert ABP dit jaar een tijdelijke basispensioenregeling uit. Deze regeling is volgens Defensie en bonden niet in het belang van militairen. Toch moet nu een afspraak worden gemaakt over de verdeling van de premie in 2019. De nu gemaakte afspraak gaat expliciet over een voorschot premie-inhouding. Zodra er een nieuwe pensioenregeling is, wordt de dan vast te stellen premie verrekend met de ingehouden voorschot premie. Deze verrekening geldt alleen als blijkt dat de betrokken militairen te veel hebben betaald. Zij hoeven dus eventueel te weinig betaalde premie niet bij te betalen.

Nabestaandenpensioen gelijk
Werkgever en bonden hebben naast het vaststellen van de voorschotpremie ook afgesproken dat de bestaande ANW-compensaties en compensaties loonheffing net als in de voorgaande jaren, doorlopen tot de AOW-leeftijd. Weduwen van militairen worden daardoor na hun vijfenzestigste niet gekort.

Onderhandelingen worden hervat
Inmiddels is door de bonden ook positief gereageerd op de uitnodiging van Defensie voor hervatting van de onderhandelingen. Afgesproken is dat voor het eind van deze maand een Sector Overleg Defensie (SOD) plaatsvindt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris