Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nog geen duidelijkheid over militair pensioen in 2019

21 december 2018 – De defensiebonden zijn door de rechter in het gelijk gesteld in hun kort geding tegen ABP. Dit geldt niet voor het kort geding dat de bonden hadden aangespannen tegen de werkgever.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De rechter is van mening dat op basis van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 – 2018 vanaf 2019 geen eindloonregeling meer geldt. Hoe de pensioenregeling voor militairen er in 2019 wel uit zal zien, blijft nog onduidelijk. Dat blijkt uit berichtgeving van de bonden.

Over het kort geding dat de bonden hadden aangespannen tegen ABP liet de rechter weten dat het ABP moet stoppen met het verspreiden van het bericht dat er vanaf 2019 voor militairen een middelloonregeling geldt of het beeld oproepen dat er geen eindloonregeling meer geldt. Daarbij geeft de rechter aan dat het niet aannemelijk is dat ABP alleen nog een regeling met een middelloonkarakter kan uitvoeren. Volgens ABP is de uitvoering van de regeling te complex en onuitvoerbaar geworden. Het fonds voert dit als argument aan om vanaf 2019 geen eindloonregeling meer uit te voeren. Maar de rechter is duidelijk: ABP had haar ICT kunnen aanpassen op de eindloonregeling. De eigen keuzes van ABP in combinatie met het niet tijdig aanpassen van de bedrijfsvoering kunnen niet voor rekening van de bonden, defensie of de militairen komen. Ook omdat uit de afspraken tussen bonden en defensie niet blijkt dat vanaf 2019 een middelloonregeling zou gelden, mag ABP dit niet zo communiceren.

Wat betreft de uitspraak in het kort geding tegen defensie, kijkt de rechter specifiek naar het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 – 2018 waarin duidelijk staat dat de huidige eindloonregeling stopt en 2018 als overgangsjaar geldt. Volgens de rechter betekent dat dat vanaf 2019 een andere pensioenregeling geldt. Welke dat is, is niet duidelijk. In het arbeidsvoorwaardenakkoord staat: “Deze nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2019 zal gaan gelden, zal nog worden uitgewerkt, waarbij het vertrekpunt van denken een middelloonregeling is”. De rechter oordeelt dat als de middelloonregeling als vertrekpunt geldt, er dan niet meer wordt gesproken over een eindloonregeling vanaf 2019, maar alleen nog over een nadere invulling van die middelloonregeling. De rechter vindt de uitleg van de bonden dat een andere eindloonregeling nog tot de mogelijkheden behoort daarom niet logisch. De verschillende stukken die na het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 – 2018 gemaakt zijn en het ontbreken van overeenstemming over de inhoud van de nieuwe regeling, veranderen daar volgens de rechter niets aan. De bonden zijn teleurgesteld in deze uitspraak van de rechter, vooral omdat de rechter nauwelijks ingaat op het argument van de bonden dat het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 – 2018 akkoord niet op zichzelf staat.

De uitspraken van beide rechters bieden nog steeds onduidelijkheid over het karakter van de militaire pensioenregeling in 2019. De bonden willen de kerstperiode dan ook gebruiken om beide uitspraken verder te bestuderen en eventuele vervolgstappen te bepalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris