Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Uitkeringsgrondslag UGM Defensie aangepast

1 oktober 2019 – De uitkeringsgrondslag voor gewezen militairen (UGM) wordt deze maand aangepast. Aanleiding is de per 1 oktober 2018 hogere eindejaarsuitkering van 1,93 procent zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Voor huidige defensiemedewerkers wordt de verhoogde eindejaarsuitkering komende maand uitbetaald. De eindejaarsuitkering is per 1 oktober 2018 verhoogd naar 8,33 procent en is daarmee een volledige dertiende maand geworden. De compensatie over oktober en november 2018 is afgelopen maand betaald.

Bekijk hier het volledige overzicht met uitkeringsdata verhogingen wachtgeld, UKW en FLO en de (na)betalingen Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020 aan huidig defensiepersoneel.

Door: Redactie Ambtenarensalaris