Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Defensie: uitkeringsdata verhogingen wachtgeld, UKW en FLO

22 augustus 2019 – De salarisverhogingen zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie werken ook door in de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van gewezen defensiepersoneel. Dat meldt vakbond VBM.

Blijf nu op de hoogte

48538 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Inmiddels is ook bekend wanneer deze verhogingen aan gewezen defensiemedewerkers worden uitgekeerd.

UGM

  • De eerste eenmalige uitkering van 300 euro wordt komende maand uitbetaald. De tweede volgt in augustus 2020.
  • De per 1 oktober 2018 hogere eindejaarsuitkering van 1,93 procent leidt tot een nieuwe uitkeringsgrondslag van de UGM. Dit wordt in oktober 2019 uitgevoerd.
  • De eerste loonsverhoging van 3,15 procent wordt in november 2019 met terugwerkende kracht naar 1 april 2019 uitbetaald. Ook deze verhoging leidt tot herziening van de uitkeringsgrondslag.
  • De tweede loonsverhoging van 3,15 procent geldt per juli 2020.

WW-Plus (wachtgeld, suppletie en GMI)

  • De eerste eenmalige uitkering van 300 euro wordt deze maand uitbetaald. De tweede volgt in augustus 2020.
  • De per 1 oktober 2018 hogere eindejaarsuitkering van 1,93 procent leidt tot een nieuwe uitkeringsgrondslag. Dit wordt in september 2019 uitgevoerd.
  • De eerste loonsverhoging van 3,15 procent wordt in september 2019 met terugwerkende kracht naar 1 april 2019 uitbetaald. Ook deze verhoging leidt tot herziening van de uitkeringsgrondslag.
  • De tweede loonsverhoging van 3,15 procent geldt per juli 2020.

Gewezen medewerkers met BWW-uitkeringĀ 
Voor gewezen medewerkers met BWW-uitkering geldt niet de salarisontwikkeling van Defensie, maar die van de WW. Deze is per 1 juli 2019 met 1,23 procent verhoogd.

Gewezen burgerpersoneel met FLO-uitkering
Salarisverhogingen die doorwerken in de FLO-uitkering worden jaarlijks in januari verwerkt. Dat betekent dat verhogingen die in de loop van een jaar ingaan, per januari het daaropvolgende jaar in de FLO-uitkering worden doorgevoerd. Omdat deze verwerking achteraf wordt gecompenseerd met een eenmalige uitkering, worden FLO-ers niet benadeeld.

Door: Redactie Ambtenarensalaris