Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat betekent BVCM?

BVCM is de afkorting van Basisvoorziening Capaciteitsmanagement. Dit is het capaciteitsmanagementsysteem van de politie. Hiermee plant de politie de beschikbare capaciteit van de medewerkers in en wordt geregistreerd hoe de roosters zijn gerealiseerd. De gegevens uit BVCM zijn puur voor interne registratie. Het geeft leidinggevenden de mogelijkheid om te sturen. Zo kan worden voorkomen dat er structureel te lang wordt gewerkt of te veel piketdiensten worden gedraaid. Het geeft daarmee dus ook inzicht in naleving van de Arbeidstijdenwet ter bescherming van medewerkers.