Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt als centrale bank toezicht op de Nederlandse banken en draagt zo onder andere zorg voor een stabiel financieel stelsel.

Medewerkers van DNB zijn door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 ambtenaar en vallen onder de Ambtenarenwet 2017.

Gratis salarisupdates ontvangen?

47452 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates