Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen CAO VO binnenkort hervat

25 november 2019 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs worden binnenkort hervat. Dat meldt de VO-raad na informeel overleg met de bonden.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het laatst geplande overleg werd door de bonden afgezegd, nadat de AOb de handtekening onder het convenant met minister Slob introk. Zij wilden zich op de nieuwe situatie beraden, in overleg met de achterban. Zij hebben nu laten weten de gesprekken te willen vervolgen, maar blijven ondertussen wel druk zetten op het kabinet om meer structureel geld los te krijgen.

Naast de lonen zijn taakbeleid, ketenbepaling en de positie van schoolleiders belangrijke onderwerpen op de agenda. De bonden hebben daarnaast de 150 miljoen uit het convenant als nieuw agendapunt toegevoegd. Volgens de VO-raad is dat niet nodig. In het convenant is namelijk afgesproken dat leraren actief betrokken worden bij de bepaling van de besteding van het geld.

Afgelopen week liepen de hervatte onderhandelingen voor een nieuwe cao PO opnieuw stuk op de salarissen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris