Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Akkoord CAO Provincies: 6,5 procent in anderhalf jaar

4 maart 2019 – Provincieambtenaren krijgen er de komende anderhalf jaar 6,5 procent bij. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor de cao provincies 2019 – 2020.

Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afgelopen maand liepen de onderhandelingen nog stuk op de salarissen toen bleek dat de werkgever maximaal 0,25 procent tegemoet wilde komen tot een totale loonsverhoging van 6 procent over de gehele looptijd. Voor de bonden was dat onacceptabel. Zij wilden een totale verhoging van 7,25 verdeeld over vier momenten. Met een akkoord voor 6,5 procent in anderhalf jaar zijn de bonden tevreden.

Vier loonsverhogingen
De lonen gaan in stappen omhoog: 2,5 procent per 1 januari 2019, 1 procent per 1 juli 2019, 2 procent per 1 januari 2020 en 1 procent per 1 juli 2020.

Overige afspraken
Naast het loonakkoord, worden per 1 juli 2019 alle toelagen geharmoniseerd. Bepaalde groepen werknemers gaan er hierdoor op vooruit, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over een generiek functiegebouw per 1 juli 2020. Doorstroom- en groeimogelijkheden worden hierdoor vergemakkelijkt, zonder consequenties voor de huidige inschaling.

Tot slot hebben de onderhandelaars een cao-tekst vastgesteld, conform de Wnra die per 1 januari 2020 in werking treedt.

Het is nu aan de achterban om het akkoord om te laten zetten naar een definitieve cao. Zij kunnen er tot eind van de maand op reageren.

De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris