Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelingsresultaat CAO Rechterlijke macht 2022 – 2024

18 april 2023 – Ruim 7 procent meer loon, 75 euro bruto en incidentele vergoedingen tot 4.900 euro bruto. Dat is het resultaat van de onderhandelingen tussen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) afgesproken met minister Weerwind voor Rechtsbescherming voor een nieuwe cao voor de rechterlijke macht.

Gedurende de looptijd van de cao gaan de lonen voor rechterlijke ambtenaren in drie stappen omhoog: 2,5 procent met daarbovenop 75 euro bruto per 1 juli 2022, 3 procent per 1 april 2023 en 1,5 procent per 1 januari 2024. Ter compensatie van de hoge werkdruk zijn er incidentele vergoedingen afgesproken tot 4.900 euro bruto op basis van een volledige werkweek.

Aanpak werkdruk
De NVvR is teleurgesteld dat er geen structurele oplossing is gevonden voor de hoge werkdruk en het overmatige overwerk. Dit is volgens de NVvR voor de kwaliteit van het werk en de gezondheid van ambtenaren essentieel. Daarom wordt een onafhankelijk verkenner aangesteld die zes maanden de tijd krijgt om met concrete oplossingen te komen.

Van IKAP naar IKB
In de nieuwe cao stapt de rechterlijke macht net als de rijksoverheid in 2020, over van de IKAP naar het IKB. Voor de overgang van de bestaande PAS-regeling naar het IKB-spaarverlof is een ruime overgangsregeling afgesproken.

Verder zijn er onder meer afspraken gemaakt over een inconveniëntentoeslag voor rechterlijke ambtenaren die gevaarlijk werk moeten verrichten, kunnen gewerkte piketuren worden opgenomen in tijd en zijn er aanvullende voorzieningen voor thuiswerk afgesproken.

De nieuwe cao loopt van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024.

Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat cao rechterlijke macht 2022 – 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51244 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris