Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Rijk: Stemmen over onderhandelingsresultaat Het Nieuwe Roosteren (HNR)

12 september 2019 – Bonden en werkgever hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over het nieuwe roosteren, capaciteitsmanagement en het recht op nachtdienstontheffing bij het Rijk. Vooral voor medewerkers in roosterdienst gaat het om belangrijke wijzigingen.

Blijf nu op de hoogte

47584 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Rijksambtenaren kunnen nu stemmen over het resultaat.

Het onderhandelingsresultaat betreft de uitwerking van de gemaakte afspraken in de cao Rijk 2018 – 2020. Het resultaat heeft met name gevolgen voor rijksambtenaren die in roosters werken. Voor alle andere medewerkers wijzigt alleen de overwerkvergoeding en de toelage onregelmatige dienst.

Belangrijkste afspraken op een rij

  • Invloed van de medewerker op het rooster is uitgangspunt bij het roosteren.
  • De normen voor het aantal diensten, het aantal nachtdiensten en de lengte van de diensttijd zijn strikter dan de normen in de Arbeidstijdenwet (ATW).
  • De medezeggenschap krijgt inzicht in de bezetting en kan de werkgever hier op aanspreken.
  • De vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) wordt afgeschaft met een overgangsregeling vanaf 46 jaar.
  • Vanaf 58 jaar hebben ambtenaren het recht te stoppen met nachtdiensten. Deze intredeleeftijd stijgt voortaan mee met de AOW-leeftijd.
  • Ongeacht de leeftijd bestaat er recht op verlofbonus bij nachtdiensten, naast de TOD. Dit blijft overeind als u naar een andere functie gaat.
  • Bij overwerk geldt een 25 procent toeslag en TOD.
  • Recht op overwerkvergoeding ontstaat vanaf een overschrijding van de vastgestelde werktijd met 30 minuten.
  • De maximale toeslag van TOD, consignatie en verscbuivingstoelage gaat omhoog van schaal 7 naar 8.
  • Voor medewerkers in roosterdienst geldt de vergoeding van overwerk tot maximaal schaal 11.

Breng uw stem uit
Rijksambtenaren kunnen nu over het resultaat stemmen. Vanwege de gevolgen voor ambtenaren in roosterdienst, weegt hun stem zwaarder dan die van hun collega’s.

Stemmen kan tot 23 september 12:00 uur.

Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat.

Door: Redactie Ambtenarensalaris