Onderhandelingen cao Kinderopvang van start

7 november 2017 – Morgen starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de kinderopvang. Onder de slogan ‘Je bent toch geen duizendpoot’ vragen kinderopvangmedewerkers aandacht voor de te hoge werkdruk. Ook willen ze dat de inzet van medewerkers minder flexibel wordt. Dat meldt FNV Zorg en Welzijn.

Uit een peiling van FNV Zorg en Welzijn blijkt vooral de werkdruk een heikel punt te zijn voor de medewerkers. Door het wegbezuinigen van taakuren moet niet-groepsgebonden werk zoals administratieve en schoonmaakwerkzaamheden nu tussendoor gedaan worden. “Dat gaat ten koste van de aandacht voor de kinderen”, vertelt een pedagogisch medewerker. De bonden pleiten er dan ook voor dat deze taakuren terugkomen.

Ook moeten er grenzen gesteld worden aan de maximale flexibiliteit die van medewerkers gevraagd kan worden. “Veel werknemers draaien een onzeker aantal werkuren en dit leidt tot onzekerheid en stress”, aldus Ilse van der Weiden, bestuurder FNV Zorg en Welzijn. Als oplossingen noemt Van der Weiden een boete voor werkgevers die het rooster te laat bekendmaken, het duurder maken van flexuren en een toeslag op flexibel ingezette uren. Het herstel van de kinderopvangbranche geeft volgens FNV aanleiding om onzeker werk in te perken.

De huidige cao Kinderopvang loopt nog tot 1 januari 2018.

De volledige inzet vindt u hier.

Door: Redactie Ambtenarensalaris