Zorg en Welzijn

Gratis salarisupdates ontvangen?

32476 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Hieronder vindt u de geldende cao’s voor de sector zorg en welzijn. Denk hierbij aan de cao ziekenhuizen, cao vvt, cao ggz, cao kinderopvang en de cao van het umc.

Gratis salarisupdates ontvangen?

32476 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

CAO Ambulancezorg

CAO Ambulancezorg 2015 – 2018

CAO Apotheken

CAO Apotheken 2016 – 2017

CAO Apothekers in dienstverband

De cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband te laten gelden.
CAO Apothekers in dienstverband 2017

CAO Arbo Unie

CAO Arbo Unie 2017

CAO Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg heeft een looptijd van 27 maanden: van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.
CAO Gehandicaptenzorg 2017 – 2019
Salarisschalen gehandicaptenzorg 2017 – 2019

CAO Gezondheidscentra/AHG

De Cao Gezondheidscentra/AHG 2015 – 2017 heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Per 1 januari 2017 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.
CAO Gezondheidscentra 2015 – 2017_Algemeen
CAO Gezondheidscentra 2015 – 2017_Huisartsen/AHG
Wijzigingen Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017

CAO en salarisschalen GGZ

De cao ggz heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019.
CAO GGZ 2017 – 2019
Salarisschalen GGZ per 1 juli 2017
Salarisschalen GGZ per 1 juli 2018

CAO en salarisschalen Huisartsen/aios

De cao Huisartsenzorg heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.
CAO Huisartsenzorg 2017 – 2019
Salarisschalen huisartsenzorg 2017 – 2019
Principeakkoord CAO hidha 2017 – 2019
CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 2014 – 2017
Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2018 – 2019

CAO HumanTotalCare (voorheen ArboNed)

Er is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao HumanTotalCare. Deze cao geldt ook voor de medewerkers van ArboNed. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.
Onderhandelingsresultaat CAO HumanTotalCare 2017 – 2018

CAO en salarisschalen Jeugdzorg

Het onderstaande onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Jeugdzorg 2017 – 2019 wordt op dit moment (juli 2017) uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.
CAO Jeugdzorg 2017 – 2019
Salarisschalen jeugdzorg 2017 – 2019

CAO en salarisschalen Kinderopvang

Er is een onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao kinderopvang met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
Onderhandelaarsresultaat CAO Kinderopvang 2018 – 2019 
CAO Kinderopvang 2016 – 2017
Salarisschalen kinderopvang 2016 – 2017
Geïndexeerde vergoedingen per 01-01-2017

CAO Kraamzorg

De eerste cao kraamzorg loopt van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.
CAO Kraamzorg 2016 – 2017
Salarisschalen kraamzorg per 1 juli 2017

CAO Nederlandse Rode Kruis

De cao Nederlandse Rode Kruis loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.
CAO Nederlandse Rode Kruis 2015 – 2016

CAO Sociaal Werk – Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

CAO Sociaal Werk – W&MD 2017 – 2019
CAO W&MD 2016 – 2017

CAO en salarisschalen Universitair Medische Centra (UMC)

De cao UMC is van toepassing op medewerkers van de acht samenwerkende UMC’s in Nederland: UMCG, Erasmus MC, LUMC, VUmc, Radboudumc, UMC Utrecht, AMC en Maastricht UMC+. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2017.
CAO Universitair Medische Centra 2015 – 2017, inclusief aanvullingen 22-10-2015 en 28-08-2017
Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS)
Salarisschalen UMC 2015 – 2017

CAO VVT

De cao vvt is de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. U vindt hierin ook de salarisschalen die van toepassing zijn.
Onderhandelaarsakkoord CAO VVT 2018 – 2019
Salarisschalen VVT 2018 – 2019
CAO VVT 2016 – 2018
Salarisschalen VVT 2016 – 2018
Salarisinformatie 2018

CAO Zelfstandige Klinieken

CAO Zelfstandige Klinieken 2017 – 2018

CAO en salarisschalen Ziekenhuizen

CAO Ziekenhuizen 2017 – 2019
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2016 (AMS)
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juli 2017
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juli 2018