Zorg en Welzijn

Gratis salarisupdates ontvangen?

45503 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Hieronder vindt u de geldende cao’s voor de sector zorg en welzijn. Denk hierbij aan de cao ziekenhuizen, cao vvt, cao ggz, cao kinderopvang en de cao van het umc.

Gratis salarisupdates ontvangen?

45503 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

CAO Ambulancezorg

CAO Ambulancezorg 2015 – 2018

CAO Apotheken

CAO Apotheken 2017 – 2019

CAO Apothekers in dienstverband

De cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband te laten gelden.
CAO Apothekers in dienstverband 2017
Salarisschalen Apothekers in dienstverband per 1 maart 2019 (advies VZA)

CAO Arbo Unie

Eindbod CAO Arbo Unie 2018 – 2019
CAO Arbo Unie 2017

CAO Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

De cao CIZ loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. Vanwege de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 wordt de cao met een jaar verlengd met enkele aanpassingen.
CAO CIZ 2016 – 2018

CAO Gehandicaptenzorg

De cao Gehandicaptenzorg heeft een looptijd van 27 maanden: van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.
CAO Gehandicaptenzorg 2017 – 2019
Salarisschalen gehandicaptenzorg 2017 – 2019

CAO Gezondheidscentra/AHG

Er is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Gezondheidscentra/AHG van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019.
Onderhandelingsresultaat CAO Gezondheidscentra/AHG 2018 – 2019
CAO Gezondheidscentra 2015 – 2017_Algemeen
CAO Gezondheidscentra 2015 – 2017_Huisartsen/AHG
Wijzigingen Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017

CAO en salarisschalen GGZ

De cao ggz heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019.
CAO GGZ 2017 – 2019
Salarisschalen GGZ per 1 juli 2018

CAO en salarisschalen Huisartsen/aios

De cao Huisartsenzorg heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.
CAO Huisartsenzorg 2017 – 2019
Salarisschalen huisartsenzorg 2017 – 2019
CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) 2017 – 2019
CAO SBOH 2018 – 2019

CAO HumanTotalCare (voorheen ArboNed)

De cao HumanTotalCare heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Deze cao geldt ook voor de medewerkers van ArboNed.
CAO HumanTotalCare 2017 – 2018

CAO en salarisschalen Jeugdzorg

De cao Jeugdzorg 2017 – 2019 heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.
CAO Jeugdzorg 2017 – 2019
Salarisschalen jeugdzorg 2017 – 2019

CAO en salarisschalen Kinderopvang

De cao kinderopvang heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.
CAO Kinderopvang 2018 – 2019
Salarisschalen Kinderopvang 2018 – 2019
Geïndexeerde vergoedingen per 01-01-2017

CAO Kraamzorg

Op 20 juli 2018 hebben bonden en werkgever een cao-akkoord bereikt voor de cao Kraamzorg 2018 – 2019.
CAO Kraamzorg 2018 – 2019
CAO Kraamzorg 2016 – 2017
Salarisschalen Kraamzorg 2017 – 2019

CAO Nederlandse Rode Kruis

De cao Nederlandse Rode Kruis loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.
CAO Nederlandse Rode Kruis 2015 – 2016

CAO Sociaal Werk – Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

CAO Sociaal Werk – W&MD 2017 – 2019

CAO en salarisschalen Universitair Medische Centra (UMC)

De cao UMC is van toepassing op medewerkers van de acht samenwerkende UMC’s in Nederland: UMCG, Erasmus MC, LUMC, VUmc, Radboudumc, UMC Utrecht, AMC en Maastricht UMC+. De huidige cao loopt tot en met 31 december 2020
CAO Universitair Medische Centra 2018 – 2020 (incl. salarisschalen)

CAO VVT

De cao vvt is de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. U vindt hierin ook de salarisschalen die van toepassing zijn.
CAO VVT 2018 – 2019
Salarisschalen VVT 2018 – 2019
CAO VVT 2016 – 2018
Salarisschalen VVT 2016 – 2018
Salarisinformatie 2019

CAO Zelfstandige Klinieken

CAO Zelfstandige Klinieken 2017 – 2018

CAO en salarisschalen Ziekenhuizen

CAO Ziekenhuizen 2017 – 2019
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juli 2018
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2018 (AMS)
Belangrijkste wijzigingen AMS 2018
Salaristabel AMS 2017 – 2019
Maximale vergoedingen AMS 2018