Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Zorg en Welzijn

Hieronder vindt u de geldende cao’s voor de sector zorg en welzijn. Denk hierbij aan de cao ziekenhuizen, cao vvt, cao ggz, cao kinderopvang en de cao van het umc.

CAO

CAO Ambulancezorg

CAO Ambulancezorg 2020 – 2021

CAO Apotheken

CAO Apotheken 2021 – 2024

CAO Apothekers in dienstverband

De cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband te laten gelden.
CAO Apothekers in dienstverband 2021 – 2022
Salarisschalen Apothekers in dienstverband 2021 – 2022

CAO Arbo Unie

CAO Arbo Unie 2021

CAO Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

CAO CIZ 2020 – 2021

CAO Gehandicaptenzorg

CAO Gehandicaptenzorg 2021 – 2024

Salaristabellen CAO Gehandicaptenzorg 2021 – 2024

CAO Gehandicaptenzorg 2019 – 2021

CAO Gezondheidscentra/AHG

De CAO Gezondheidscentra/AHG is per 1 juni 2019 overgegaan in de CAO Huisartsenzorg (zie hieronder)

CAO en salarisschalen GGZ

CAO GGZ 2021 – 2024
CAO GGZ 2019 – 2021
Salarisschalen GGZ 2021 – 2024
Salarisschalen GGZ 2019 – 2021

CAO en salarisschalen Huisartsen/aios

CAO Huisartsenzorg 2022 – 2023
Salarisschalen huisartsenzorg per 1 mei 2022 
CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) 2022 – 2024
CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) 2021 – 2022
Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2021 – Salarissen SBOH per 1 juli 2021
CAO SBOH 2020

CAO HumanTotalCare (voorheen ArboNed)

CAO HumanTotalCare 2019 – 2020

CAO en salarisschalen Jeugdzorg

CAO Jeugdzorg 2021 – 2023
Salarisschalen CAO Jeugdzorg 2021 – 2023
CAO Jeugdzorg 2019 – 2020

CAO Kinderopvang

CAO Kinderopvang 2021 – 2022
CAO Kinderopvang 2020 – 2021

CAO Kraamzorg

Onderhandelingsresultaat CAO Kraamzorg 2022 – 2023
CAO Kraamzorg 2020

CAO Nederlandse Rode Kruis

CAO Nederlandse Rode Kruis 2015 – 2016

CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

CAO Sociaal Werk W&MD 2021 – 2023
Salaristabellen Sociaal Werk W&MD 2021 – 2023
CAO Sociaal Werk W&MD 2019 – 2021
Salaristabellen Sociaal Werk W&MD 2019 – 2021

CAO en salarisschalen Universitair Medische Centra (UMC)

De cao UMC is van toepassing op medewerkers van de acht samenwerkende UMC’s in Nederland: UMCG, Erasmus MC, LUMC, VUmc, Radboudumc, UMC Utrecht, AMC en Maastricht UMC+.
CAO UMC 2022 – 2023 incl. salarisschalen
CAO Universitair Medische Centra 2018 – 2020 (incl. salarisschalen) – per 1 januari 2020

CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

CAO VVT 2022 – 2023
Onderhandelaarsakkoord verlengde CAO VVT 2021
CAO VVT 2019 – 2021

CAO Zelfstandige Klinieken

CAO Zelfstandige Klinieken 2022 – 2023
CAO Zelfstandige Klinieken 2021

CAO en salarisschalen Ziekenhuizen

CAO Ziekenhuizen 2021 – 2022
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 maart 2022
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 januari 2022
Inpassingstabel ziekenhuizen per 1 januari 2022
CAO Ziekenhuizen 2019 – 2021
Salaris- en inpassingstabellen ziekenhuizen 2019 – 2021
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2021 (AMS)
Salaristabel AMS 2020 – 2021
Maximale vergoedingen AMS 2022

Als eerste op de hoogte

48505 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris