Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Zorg en Welzijn

Hieronder vindt u de geldende cao’s voor de sector zorg en welzijn. Denk hierbij aan de cao ziekenhuizen, cao vvt, cao ggz, cao kinderopvang en de cao van het umc.

Gratis salarisupdates ontvangen?

49392 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO

CAO Ambulancezorg

CAO Ambulancezorg 2015 – 2018

CAO Apotheken

CAO Apotheken 2017 – 2019
Salarisschalen Apotheken per 1 april 2019

CAO Apothekers in dienstverband

De cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA). De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband te laten gelden.
CAO Apothekers in dienstverband 2017
Salarisschalen Apothekers in dienstverband per 1 maart 2019 (advies VZA)

CAO Arbo Unie

Eindbod CAO Arbo Unie 2018 – 2019
CAO Arbo Unie 2017

CAO Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Vanwege de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 is de cao CIZ 2016 – 2018 met een jaar verlengd met enkele aanpassingen.
CAO CIZ 2016 – 2018

CAO Gehandicaptenzorg

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019 – 2021
CAO Gehandicaptenzorg 2017 – 2019
Salarisschalen gehandicaptenzorg 2017 – 2019

CAO Gezondheidscentra/AHG

Onderhandelingsresultaat CAO Gezondheidscentra/AHG 2018 – 2019
CAO Gezondheidscentra 2015 – 2017_Algemeen
CAO Gezondheidscentra 2015 – 2017_Huisartsen/AHG
Wijzigingen Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017

CAO en salarisschalen GGZ

Onderhandelaarsakkoord CAO GGZ 2019 – 2021
CAO GGZ 2017 – 2019
Salarisschalen GGZ per 1 juli 2018

CAO en salarisschalen Huisartsen/aios

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019 – 2020
Salarisschalen huisartsenzorg per 1 juli 2019
CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) 2019 – 2021
CAO SBOH 2018 – 2019

CAO HumanTotalCare (voorheen ArboNed)

CAO HumanTotalCare 2017 – 2018

CAO en salarisschalen Jeugdzorg

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2019 – 2020
CAO Jeugdzorg 2017 – 2019
Salarisschalen jeugdzorg 2017 – 2019

CAO en salarisschalen Kinderopvang

CAO Kinderopvang 2018 – 2019
Salarisschalen Kinderopvang 2018 – 2019
Geïndexeerde vergoedingen per 01-01-2017

CAO Kraamzorg

CAO Kraamzorg 2018 – 2019
Salarisschalen Kraamzorg 2017 – 2019

CAO Nederlandse Rode Kruis

CAO Nederlandse Rode Kruis 2015 – 2016

CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Principeakkoord CAO Sociaal Werk W&MD – 2019 – 2021 
CAO Sociaal Werk W&MD 2017 – 2019
Salaristabellen Sociaal Werk W&MD 2019 – 2021

CAO en salarisschalen Universitair Medische Centra (UMC)

De cao UMC is van toepassing op medewerkers van de acht samenwerkende UMC’s in Nederland: UMCG, Erasmus MC, LUMC, VUmc, Radboudumc, UMC Utrecht, AMC en Maastricht UMC+.
CAO Universitair Medische Centra 2018 – 2020 (incl. salarisschalen)

CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

Onderhandelingsresultaat CAO VVT 2019 – 2021
CAO VVT 2018 – 2019
Salarisschalen VVT 2018 – 2019
Salarisinformatie 2019

CAO Zelfstandige Klinieken

CAO Zelfstandige Klinieken 2017 – 2018

CAO en salarisschalen Ziekenhuizen

CAO Ziekenhuizen 2017 – 2019
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juli 2018
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2018 (AMS)
Belangrijkste wijzigingen AMS 2018
Salaristabel AMS 2017 – 2019
Maximale vergoedingen AMS 2018