Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Zorg en Welzijn

Hieronder vindt u de geldende cao’s voor de sector zorg en welzijn. Denk hierbij aan de cao ziekenhuizen, cao vvt, cao ggz, cao kinderopvang en de cao van het umc.

CAO

CAO Ambulancezorg

CAO Ambulancezorg 2021 – 2025
CAO Ambulancezorg 2020 – 2021
Salaristabellen Ambulancezorg per 01-06-2024
Salaristabellen Ambulancezorg per 01-12-2023
Salaristabellen Ambulancezorg 2022

CAO Apotheken

CAO Apotheken 2021 – 2024
Salarisschalen Apotheken 2024
Salarisschalen Apotheken 2021 – 2023

CAO Apothekers in dienstverband

De cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die lid is van de WZOA (Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers). De cao-partijen streven ernaar de cao in de toekomst voor alle openbare apothekers in dienstverband te laten gelden.
Onderhandelaarsakkoord CAO Apothekers in dienstverband 2024 – 2025
CAO Apothekers in dienstverband 2023 – 2024
CAO Apothekers in dienstverband 2022 – 2023
Salarisschalen Apothekers in dienstverband per 1 mei 2023
Salarisschalen Apothekers in dienstverband 2022 – 2023

CAO Arbo Unie

CAO Arbo Unie 2024
CAO Arbo Unie 2023
CAO Arbo Unie 2022
Salarisschalen Arbo Unie 2022

CAO Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Onderhandelaarsakkoord CAO CIZ 2024
CAO CIZ 2022 – 2023
Salarisschalen CIZ 2022 – 2023

CAO Gehandicaptenzorg

Verlengde CAO Gehandicaptenzorg 2021 – 2024
Tussentijds onderhandelingsresultaat verlengde CAO Gehandicaptenzorg 2021 – 2024
CAO Gehandicaptenzorg 2021 – 2024
Salaristabellen verlengde CAO Gehandicaptenzorg 2023 – 2024 vanaf 01-06-2024
Salaristabellen verlengde CAO Gehandicaptenzorg 2023 – 2024 vanaf 01-09-2023 e.v.
Salaristabellen CAO Gehandicaptenzorg 2021 – 2024

CAO en salarisschalen GGZ

CAO GGZ 2021 – 2024 incl. wijzigingen per 1 november 2023
Salarisschalen GGZ 2021 – 2024 incl. extra verhogingen november 2023 en december 2024

CAO en salarisschalen Huisartsen/aios

CAO Huisartsenzorg 2024 – 2025
CAO Huisartsenzorg 2022 – 2023
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 februari 2024
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 januari 2023
Onderhandelingsresultaat CAO Huisartsen in loondienst 2024 – 2025
CAO Huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) 2022 – 2024
Salarisschalen Huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) 2022 – 2023
CAO SBOH 2024Salarissen SBOH per 1 januari 2024
Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2024
CAO SBOH 2022 – 2023
Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2021 – Salarissen SBOH per 1 juli 2021

CAO HumanTotalCare (ArboNed)

CAO HumanTotalCare 2022

CAO en salarisschalen Jeugdzorg

CAO Jeugdzorg 2024 – 2025
CAO Jeugdzorg 2021 – 2023
Salarisschalen CAO Jeugdzorg 2024 – 2025
Salarisschalen CAO Jeugdzorg 2021 – 2023

CAO Kinderopvang

CAO Kinderopvang 2024
CAO Kinderopvang 2023 – 2024
CAO Kinderopvang 2021 – 2022
Salarisschalen CAO Kinderopvang 2024
Salarisschalen CAO Kinderopvang 2023 – 2024
Salarisschalen CAO Kinderopvang 2021 – 2022

CAO Kraamzorg

CAO Kraamzorg 2023 – 2024
Onderhandelingsresultaat CAO Kraamzorg 2023 – 2024
CAO Kraamzorg 2022 – 2023
Salarisschalen CAO Kraamzorg 2024
Salarisschalen CAO Kraamzorg 2022 – 2023
CAO Kraamzorg 2020

CAO Nederlandse Rode Kruis

CAO Nederlandse Rode Kruis 2023
CAO Nederlandse Rode Kruis 2015 – 2016

CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

CAO Sociaal Werk W&MD 2023 – 2025
Onderhandelaarsakkoord CAO Sociaal Werk W&MD 2023 – 2025
CAO Sociaal Werk W&MD 2021 – 2023
Salaristabellen Sociaal Werk W&MD 2023 – 2025
Salaristabellen Sociaal Werk W&MD 2021 – 2023

CAO en salarisschalen Universitair Medische Centra (UMC)

De cao UMC is van toepassing op medewerkers van de acht samenwerkende UMC’s in Nederland: UMCG, Erasmus MC, LUMC, VUmc, Radboudumc, UMC Utrecht, AMC en Maastricht UMC+.
Onderhandelaarsresultaat CAO UMC 2024 – 2025
CAO UMC 2022 – 2023
Salarisschalen UMC per 1 mei 2024

CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

CAO VVT 2022 – 2024
CAO VVT 2022 – 2023
Salarisschalen CAO VVT 1 maart 2024
Salarisschalen CAO VVT 1 oktober 2023
Salarisschalen CAO VVT 2022 – 2023

CAO Zelfstandige Klinieken

CAO Zelfstandige Klinieken 2022 – 2023
Salarisschalen CAO Zelfstandige Klinieken 2022 – 2023

CAO en salarisschalen Ziekenhuizen

CAO Ziekenhuizen 2023 – 2025
Onderhandelaarsresultaat CAO Ziekenhuizen 2023 – 2025
CAO Ziekenhuizen 2021 – 2022
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juni 2024
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 december 2023
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 februari 2023
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 maart 2022

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2023
Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2023
Principeakkoord Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2022
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2021
Salaristabel AMS 2022
Salaristabel AMS 2020 – 2021
Maximale vergoedingen AMS 2023
Maximale vergoedingen AMS 2022

Als eerste op de hoogte

41822 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris