Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Overdracht ABP-pensioen niet meer mogelijk

15 augustus 2019 – Ambtenaren die willen overstappen van ABP naar een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld door baanwisseling, kunnen hun ABP-pensioen vanaf deze maand niet meer laten overdragen naar het nieuwe fonds.

Blijf nu op de hoogte

48538 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Oorzaak is de te lage beleidsdekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds. Dat meldt ABP.

Ondanks een positief rendement van bijna 11 miljard euro, daalde de dekkingsgraad van ABP het afgelopen kwartaal met bijna 4 procent naar 95,3 procent. In juli zette die daling verder door naar 93,9 procent. Dat betekent dat ABP voor iedere euro die het fonds moet uitkeren, maar 0,939 cent in kas heeft. Dat alles is te danken aan de rekenrente die nog steeds daalt. Hoe lager de rekenrente, hoe meer geld ABP in kas moet hebben voor hetzelfde pensioenbedrag. De rekenrente wordt bepaald door De Nederlandsche Bank. Daar heeft ABP zelf geen invloed op.

ABP mag alleen pensioenen overdragen als de beleidsdekkingsgraad boven de 100 procent ligt. Met een huidige beleidsdekkingsgraad van 99,7 procent, mag het fonds voorlopig dus geen pensioenen overdragen. ABP laat weten dat deelnemers nog wel waardeoverdracht kunnen aanvragen, maar ABP neemt deze pas in behandeling als de beleidsdekkingsgraad weer 100 procent of hoger is.

Door: Redactie Ambtenarensalaris