Algemeen Archief

Loonkloof overheid het kleinst

1 mei 2018 – Het verschil in loon tussen top en doorsnee medewerker is het kleinst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Reden is de Wet normering topinkomens die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning in de publieke sector.

Ambtenaren zijn meest trouw

23 april 2018 – Ambtenaren blijven het langst bij hun werkgever. Bijna 60 procent werkt langer dan tien jaar bij dezelfde overheidsorganisatie. Nog geen 20 procent vertrekt binnen vijf jaar.

ABP: komende jaren geen hoger pensioen

19 april 2018 – ABP verwacht de pensioenen de komende jaren niet te kunnen verhogen. De kans op verlaging blijft wel aanwezig. Afgelopen kwartaal daalde de dekkingsgraad naar 103 procent.