Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Algemeen archief

CAO RDW 2024 – 2025 een feit

14 mei 2024 – Een ruime meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao RDW. Daarmee is de cao definitief geworden.

Transitieplan ABP-pensioenregeling vastgesteld

30 april 2024 – De sociale partners binnen overheid en onderwijs hebben het transitieplan voor de nieuwe ABP-pensioenregeling 2027 formeel vastgesteld. Hierin staan de afspraken voor de nieuwe pensioenregeling vanaf 2027 en afspraken over de manier waarop de huidige regeling wordt omgezet naar de nieuwe pensioenregeling.

Concept-transitieplan ABP-pensioenregeling 2027

26 maart 2024 – Per 1 januari 2027 gaat ABP over op een nieuwe pensioenregeling. De sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren hebben afspraken gemaakt over de inhoud van de nieuwe regeling en de overgang naar de ABP-pensioenregeling 2027. De afspraken zijn uitgewerkt in een concept-transitieplan. Vanaf komende maand kunnen vakbondsleden op het transitieplan […]

Nettoloon in 2024 hoger dan vorig jaar

18 januari 2024 – Het nettosalaris is voor de meeste werkenden dit jaar hoger dan vorig jaar. Zowel in zorg & welzijn als bij de overheid houden werkenden met een modaal salaris netto maandelijks een paar tientjes meer over, blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP.

Rijksambtenaren best betaalde ambtenaren

8 januari 2024 – Ambtenaren bij de rijksoverheid verdienen het meest van alle ambtenaren. Op functieniveau zijn echter de gemeentesecretarissen de grootverdieners. Dat blijkt uit het ‘salaris- en arbeidstevredenheidsonderzoek ambtenaren en bestuurders 2023’ van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Bureau Berenschot.

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris