Provincie Archief

Meer salaris in nieuwe CAO Provincies

13 juli 2021 – Twee salarisverhogingen, een eenmalige uitkering en een volledige doorbetaling van het aanvullend geboorteverlof. Dat zijn de belangrijkste afspraken in het zaterdag bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao provincies voor 2021.

Nieuwe onderhandelingen CAO Provincies

6 juli 2021 – Na maanden van opschorting, worden de onderhandelingen over een nieuwe cao provincies vrijdag hervat. Aanleiding is een petitie van de bonden ondertekend door 2.043 provincieambtenaren.

Onderhandelingen CAO Provincies opgeschort

23 maart 2021 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao Provincies zijn opgeschort. Volgens de bonden zijn de werkgevers niet bereid een serieus gesprek te voeren over de voor provincieambtenaren belangrijke onderwerpen als salaris en beleid rondom thuiswerken.

Financiële ruimte CAO Provincies 2021 beperkt

5 november 2020 – Net als de gemeenten, zien ook provincies weinig ruimte voor een salarisverhoging in de nieuwe cao provincies per 1 januari 2021. De impact van de coronacrisis wordt genoemd als argument.

Inzet CAO Provincies 2021 bekend

22 oktober 2020 – Verlof, thuiswerken en loon zijn belangrijke thema’s in de inzet voor de cao provincies 2021. Deze onderwerpen zijn bepaald op basis van de enquête die door meer dan 1.200 medewerkers is ingevuld, meldt FNV.