Rijksoverheid Archief

Thuiswerkvergoeding rijksambtenaren deze maand uitbetaald

3 december 2020 – Rijksambtenaren ontvangen deze maand de thuiswerkvergoeding van 363 euro netto zoals afgesproken in de cao Rijk. Het gaat om een vergoeding voor gemaakte kosten vanwege thuiswerken van 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De vergoeding geldt naar rato van het dienstverband en

Geen thuiswerkvergoeding voor burgemeesters en wethouders

29 oktober 2020 – Burgemeesters en wethouders krijgen niet de onlangs in de cao Rijk overeengekomen thuiswerkvergoeding. Hiervoor dient de vaste maandelijkse onkostenvergoeding die zij al krijgen. Dat blijkt uit de herziene circulaire 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

CAO Rijk 2020 definitief

14 oktober 2020 – Met een overgrote meerderheid hebben de vakbondsleden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Rijk. Daarmee is de cao een feit.

CAO Rijk: onderzoek naar hybride werken

30 september 2020 – In het onlangs gesloten onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao Rijk, hebben werkgevers en bonden afgesproken een kader op te stellen om thuis en op kantoor werken ook na corona mogelijk te maken.