Rijksoverheid Archief

CAO Rijk 2020: consultatieversie beschikbaar

18 juni 2019 – In verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020, is de consultatieversie van de cao Rijk 2020 nu beschikbaar. Ambtenaren en werkgevers wordt gevraagd kritisch mee te lezen op eventuele fouten en/of onvolledigheden.

Vervolg onderhandelingen roosterstatuut Rijk

11 december 2018 – Er is nog veel informatie nodig om tot overeenstemming te komen over het roosterstatuut voor de rijksoverheid. Dat meldt FNV naar aanleiding van het tweede overleg tussen werkgever en bonden.

Onderhandelingen roosterstatuut Rijk gestart

13 november 2018 – De onderhandelingen over een nieuw roosterstatuut, aanpassing nachtarbeid en de toelage onregelmatige dienst (TOD) bij het Rijk zijn gestart. Dat laat FNV weten.