4 procent meer loon voor Defensie een feit

27 november 2017 – De defensiebonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat voor Defensie, nadat 80 procent van de leden hun toestemming gaf. Daarmee is er een definitief arbeidsvoorwaardenakkoord voor de krijgsmacht. Het akkoord loopt van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018.

4 procent salarisverhoging
Dankzij het akkoord krijgen defensiemedewerkers onder meer een loonsverhoging van 4 procent, waarvan 2,5 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Per 1 januari 2018 volgt de overige 1,5 procent. De 2,5 procent per 1 januari 2017 wordt samen met een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald met het salaris van december. In januari volgt naast de loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2018, ook een eenmalige uitkering van 0,5 procent.

Behalve de loonsverbetering staan in het akkoord ook afspraken over talentontwikkeling, de nieuwe diensteinderegeling voor militairen en een nieuwe pensioenregeling.

Ondanks het positieve resultaat na een moeizaam proces van meer dan drie jaar, hebben de bonden ook een aantal kritische kanttekeningen gemaakt. Zo bleek vooral de groep 35-47 jaar tegen het onderhandelaarsresultaat te stemmen. “Zij zijn de generatie die wordt geconfronteerd met de hogere UKW-leeftijd (uitkering gewezen militairen) en hebben veelal het hoogtepunt van hun operationele carrière achter de rug”, schrijft de GOV/MHB (Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie). Ook maakt deze groep zich zorgen over de invoering van het Defensie specifieke pensioen en de gevolgen daarvan voor hun pensioen. Door ‘verstopping in de top’ zijn de promotiemogelijkheden de afgelopen jaren flink beperkt. De bonden willen daarom specifiek aandacht voor deze groep om hen perspectief te bieden en zo te kunnen behouden voor Defensie.

Vorige week gaven de minister en staatssecretaris in de Tweede Kamer nog aan dat het defensiepersoneel prioriteit heeft in de defensiebegroting. Het terugwinnen van vertrouwen is hierin een belangrijke stap. Om dit te realiseren willen de bonden onder andere dat het AOW-gat op korte termijn wordt gedicht.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: ANP