Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Pensioenpremie militairen licht omhoog in 2020

25 november 2019 – Militairen betalen in 2020 0,1 procent meer pensioenpremie. Deelnemers die er door de stijging op achteruit gaan, worden door de werkgever geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Dat meldt ABP.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De verhoging is nodig omdat pensioen op basis van de huidige regeling steeds duurder wordt. Met de verwachting dat de rente nog lange tijd laag blijft, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren.

Verhogen tegen advies in
De aangekondigde verhoging gaat in tegen het advies van het Verantwoordingsorgaan (VO), dat de deelnemers vertegenwoordigt. Zij zien liever een grotere premiestijging, omdat voor 2021 een forse premiestijging waarschijnlijk lijkt om de pensioenen betaalbaar te houden. Dat wordt ook ingegeven door het feit dat in het pensioenakkoord is afgesproken dat premies kostendekkend moeten zijn, wat nu niet altijd het geval is.

Een alternatief voor een hogere premie is verlaging van de pensioenopbouw. Werkgevers en werknemers moeten samen beslissen wat voor 2021 nodig is, premiestijging, verlaging van de pensioenopbouw of een combinatie van beide.

Vorige week werd de pensioenremie voor 2019 bekendgemaakt, op basis van de nieuwe militaire pensioenregeling. Dat betekent een verlaging ten opzichte van de tot dan toe aangehouden premie voor 2019. In de nieuwe regeling gaan de meeste militairen er op vooruit, omdat een groter deel van het inkomen en meer toelagen pensioengevend worden.

Ook andere ABP-deelnemers betalen volgend jaar een hogere pensioenpremie. Voor hen verhoogt ABP de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen met 0,4 procentpunt naar 0,82 procent.

Door: Redactie Ambtenarensalaris