Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Geen salarisverhoging voor gemeenteambtenaren in 2021

14 september 2020 – Gemeenteambtenaren hoeven voor komend jaar niet te rekenen op een salarisverhoging. Dat blijkt uit de conceptarbeidsvoorwaardennota 2021 die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) hebben gepubliceerd.

Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Volgens de gemeentelijke werkgevers dwingt de coronacrisis werkgevers pas op de plaats te maken in de loonontwikkeling.

De VNG schrijft dat de afgelopen jaren fors in de koopkracht van gemeentelijke medewerkers is geïnvesteerd, mede omdat het na magere jaren nodig was weer in de gemeentelijke bedrijfsvoering te investeren. Volgens de VNG hadden veel gemeenten eind 2019 al grote tekorten op de begroting. De coronacrisis heeft dit flink versterkt.

Door de crisis hebben gemeenten enerzijds veel meer uitgaven en sterk dalende inkomsten. Ook is er nog niets bekend over de compensatie van het Rijk. Daar komt bij dat een eventuele arbeidsvoorwaardenruimte ook wordt opgeslokt door de flink stijgende pensioenpremie komend jaar. Eerder maakte ABP al bekend te rekenen op een stijging van 1,7 procentpunt van 24,9 procent naar 26,6 procent. Het grootste deel hiervan komt voor rekening van de werkgever.

De gemeentelijke werkgevers geven nu prioriteit aan de continuïteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde baanzekerheid van medewerkers. Uit de recente enquête onder gemeenteambtenaren bleek ook dat medewerkers op dit moment een grotere waarde hechten aan baanzekerheid dan aan inkomen. Daarvoor is een pauze in structurele salarisverhogingen noodzakelijk.

VNG neemt advies verlof en vitaliteit over
In de komende cao-onderhandelingen moet ook gesproken worden over verlof en vitaliteit. De werkgroep Verlof en Vitaliteit heeft hier onlangs advies over uitgebracht. De VNG laat weten dit advies op te willen nemen in de inzet voor de onderhandelingen. Voor een zorgvuldige invoering zouden de afspraken dan minimaal één jaar na het afsluiten van de cao in kunnen gaan. Dat betekent op zijn vroegst 1 januari 2022.

Vaststellen definitieve arbeidsvoorwaardennota
De conceptarbeidsvoorwaardennota wordt via een ledenraadpleging aan de gemeenten voorgelegd. Zij kunnen er tot en met 23 oktober op reageren. Op 29 oktober wordt de arbeidsvoorwaardennota door het bestuur van de VNG en WSGO vastgesteld. In november starten dan de cao-onderhandelingen.

Bekijk hier de volledige conceptarbeidsvoorwaardennota 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris