Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is kraamverlof?

U heeft recht op twee dagen betaald verlof wanneer uw partner is bevallen. Dit heet kraamverlof of vaderschapsverlof en is een vorm van wettelijk verlof. De regels voor kraamverlof zijn vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Voor wie?
Het kraamverlof is bedoeld voor de partner van de moeder. Dit is het geval als u met haar getrouwd bent, haar geregistreerde partner bent, ongehuwd met haar samenwoont of haar kind erkent.

In het geval van een thuisbevalling, dient het kraamverlof binnen vier weken na de bevalling opgenomen te worden. Bij een bevalling in het ziekenhuis, gaan deze vier weken in vanaf het moment dat de baby thuis is gekomen.

Na het kraamverlof mag u ook drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Uw werkgever mag dat niet weigeren. Deze dagen gaan dan af van uw volledige recht op ouderschapsverlof (26 keer het aantal uur dat u per week werkt).

Calamiteitenverlof voor bevalling
Moet u vrij nemen voor de bevalling, dan kunt u betaald calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen.

Uitbreiding kraamverlof 2019 / 2020
Per 1 januari 2019 wordt het kraamverlof voor partners uitgebreid naar vijf dagen. Deze vijf dagen worden volledig doorbetaald. U neemt deze dagen op in de eerste maand na de bevalling. Daarnaast volgt per 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van vijf weken. Over deze weken ontvangt u een uitkering van UWV van 70 procent van uw dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon. Dit is afgesproken in het regeerakkoord van kabinet Rutte III.

Bron: Rijksoverheid