Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is vaderschapsverlof?

U heeft recht op twee dagen betaald verlof wanneer uw partner is bevallen. Dit heet vaderschapsverlof, partnerverlof of kraamverlof en is een vorm van wettelijk verlof. De regels voor vaderschapsverlof zijn vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Voor wie?
Vaderschapsverlof of partnerverlof is bedoeld voor de partner van de moeder die met haar getrouwd is, haar geregistreerde partner is, ongehuwd met haar samenwoont of haar kind erkent.

Bevalt uw partner thuis, dan moet u het verlof binnen vier weken na de bevalling opnemen. Bij een ziekenhuisbevalling, gaan deze vier weken in vanaf het moment dat de baby thuis is.

U mag na het kraamverlof ook nog drie dagen ouderschapsverlof opnemen. Uw werkgever mag dat niet weigeren. Deze dagen gaan dan af van uw volledige recht op ouderschapsverlof (26 keer het aantal uur dat u per week werkt).

Calamiteitenverlof voor bevalling
Moet u vrij nemen voor de bevalling, dan kunt u betaald calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen.

Uitbreiding vaderschapsverlof 2019 / 2020
Per 1 januari 2019 is het vaderschapsverlof uitgebreid naar vijf dagen. Deze vijf dagen worden volledig doorbetaald. U kunt deze dagen opnemen in de eerste maand na de bevalling. Vanaf 1 juli 2020 kunt u bovendien vijf weken aanvullend vaderschapsverlof opnemen. Over deze weken ontvangt u een uitkering van UWV van 70 procent van uw dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon.

Bron: Rijksoverheid