Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is partnerverlof?

Als uw partner is bevallen, heeft u recht op betaald partnerverlof. Dit verlof bedraagt eenmaal het aantal uren dat u per week werkt. Het verlof heet ook wel geboorteverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof en is een vorm van wettelijk verlof. De regels voor partnerverlof zijn vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). U kunt het verlof naar eigen inzicht, maar uiterlijk binnen vier weken na de geboorte opnemen.

Voor wie?
Geboorteverlof of partnerverlof is bedoeld voor de partner van de moeder die met haar getrouwd is, haar geregistreerde partner is, ongehuwd met haar samenwoont of haar kind erkent.

Bevalt uw partner thuis, dan moet u het verlof binnen vier weken na de bevalling opnemen. Bij een ziekenhuisbevalling, gaan deze vier weken in vanaf het moment dat de baby thuis is.

Calamiteitenverlof voor bevalling
Moet u vrij nemen voor de bevalling, dan kunt u betaald calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen.

Aanvullend partnerverlof per 1 juli 2020
Sinds 1 juli 2020 kunt u voor kinderen die op of na 1 juli 2020 geboren worden, ook nog maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Ook hier telt voor de duur van het verlof het aantal uur dat u per week werkt. Werkt u vier dagen per week, dan heeft u recht op maximaal vijf keer vier dagen aanvullend partnerverlof. Over deze weken ontvangt u een uitkering van UWV van 70 procent van uw dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon.

U moet het aanvullend geboorteverlof binnen een half jaar na de geboorte in hele weken of losse dagen opnemen. Wel moet u het verlof in hele weken aanvragen. Ook geldt als voorwaarde dat u eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week, opneemt.

Het aanvullend geboorteverlof is geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris