Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is partnerverlof?

Als uw partner is bevallen, heeft u recht op betaald partnerverlof. Dit verlof bedraagt eenmaal het aantal uren dat u per week werkt. Het verlof heet ook wel geboorteverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof en is een vorm van wettelijk verlof. De regels voor vaderschapsverlof zijn vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). U kunt het verlof naar eigen inzicht, maar wel binnen vier weken na de geboorte opnemen.

Voor wie?
Vaderschapsverlof of partnerverlof is bedoeld voor de partner van de moeder die met haar getrouwd is, haar geregistreerde partner is, ongehuwd met haar samenwoont of haar kind erkent.

Bevalt uw partner thuis, dan moet u het verlof binnen vier weken na de bevalling opnemen. Bij een ziekenhuisbevalling, gaan deze vier weken in vanaf het moment dat de baby thuis is.

Calamiteitenverlof voor bevalling
Moet u vrij nemen voor de bevalling, dan kunt u betaald calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen.

Uitbreiding vaderschapsverlof 2020
Vanaf 1 juli 2020 kunt u maximaal vijf weken aanvullend vaderschapsverlof opnemen. Dit geldt alleen als het kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. Ook hier telt voor de duur van het verlof het aantal uur dat u per week werkt. Werkt u vier dagen per week, dan heeft u recht op maximaal vijf keer vier dagen aanvullend geboorteverlof. Over deze weken ontvangt u een uitkering van UWV van 70 procent van uw dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon. U moet dit verlof opnemen binnen een half jaar na de geboorte. Ook geldt als voorwaarde dat u eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week, opneemt.

Het aanvullend geboorteverlof moet in hele weken worden opgenomen, maar kan over een langere periode dan vijf weken gespreid worden.

Bron: Rijksoverheid