Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Politie: CAO-akkoord zonder pensioenafspraken

17 september 2018 – Ondanks de eerdere dreiging van de politiebonden, ligt er nu toch een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe politiecao zonder duidelijkheid over een beter (vroeg)pensioen.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Een in de ogen van de bonden cruciaal onderwerp wordt nu toch doorgeschoven.

De bonden voeren al enige tijd druk uit om eerder stoppen met werken voor politiemensen mogelijk te maken. In februari haalden zij via een burgerinitiatief nog veertigduizend handtekeningen op om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. De petitie werd afgelopen juni deels afgewezen omdat het onderwerp in de afgelopen twee jaar al eerder behandeld zou zijn. Na de afwijzing lieten de bonden weten dat het vroegpensioen een cruciaal onderwerp is in de cao-onderhandelingen en dat deze zonder duidelijkheid over de pensioenen dreigden vast te lopen.

De bonden willen dat de wettelijke drempels die eerder stoppen met werken belemmeren, worden opgeheven. Hiervoor is politieke besluitvorming nodig die voorlopig nog op zich laat wachten. De bonden geven bij hun berichtgeving over de cao dan ook aan dat er in deze cao-ronde helaas nog geen stappen zijn geboekt op pensioengebied. Zij laten weten hiertegen actie te blijven voeren, liefst met andere beroepsgroepen. Zodra de wettelijke kaders worden aangepast, zullen de bonden met de werkgever overleggen wat dit betekent voor de politie.

Wel is in het cao-akkoord afgesproken dat voor medewerkers die op 1 juli 2018 55 jaar of ouder zijn, de regeling 1 procent meer werken vervalt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay