Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Politie CAO: 8 procent meer loon en gerichte aanpak capaciteitsproblemen

17 september 2018 – Ruim 8 procent loon erbij, gerichte aanpak van de capaciteitsproblemen, gegarandeerde doorstroommogelijkheden en meer zeggenschap over het rooster. Dat zijn de kernafspraken in het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe politie cao.

Blijf nu op de hoogte

47925 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Op de valreep van de door de bonden aangekondigde actie ‘Geen Spoed Geen Politie’, bereikten bonden en werkgever afgelopen vrijdag een akkoord over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Een akkoord waarin niet alleen aandacht is voor het salaris, maar ook voor het Herstelplan dat de bonden eerder indienden.

Salaris
Gedurende de cao gaan de salarissen drie keer omhoog en volgt tweemaal een eenmalige uitkering. Per juli 2018, 2019 en 2020 worden de lonen verhoogd met respectievelijk 3 procent, 2 procent en 2,7 procent. Over januari 2018 en januari 2019 wordt op basis van een voltijd dienstverband een eenmalige uitkering van 400 euro uitbetaald. Per 1 januari 2019 gaat de eindejaarsuitkering omhoog van 8 naar 8,33 procent van het salaris. De uitbetaling volgt in december dat jaar. Voor medewerkers die 45 jaar in dienst zijn is er voortaan een extra gratificatie van een half maandsalaris.

Reiskosten
De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gaat omhoog van 18 naar 19 cent per kilometer. Hiervoor wordt de dagcomponent van € 4,95 afgeschaft. Per 1 januari 2020 tellen dienstreizen met eigen vervoer van en naar de eigen woning als eigen tijd. Hier staat een fors hogere vergoeding voor de extra kilometers tegenover. In plaats van € 0,28, wordt over deze kilometers € 0,78 vergoed. Dezelfde regeling gaat ook gelden voor loopbaangerichte opleidingen op verzoek van de werkgever. Door de reistijd als eigen tijd te bestempelen komt er capaciteit beschikbaar.

Aanpak capaciteitsproblemen op basis van Herstelplan
Bonden en werkgever hebben afgesproken de capaciteitsproblemen aan te pakken op basis van de voorstellen van de bonden in het Herstelplan. Daarin staan diverse concrete maatregelen om capaciteit vrij te maken voor extra inzet in de basispolitiezorg en bij de recherche. Minister Grapperhaus, korpschef Akerboom en voorzitters van de politiebonden zullen de uitvoering en voortgang iedere vier maanden evalueren.

Streep door flexiblisering
In de nieuwe cao blijft het mogelijk om 4 x 9 uur te werken en blijft ook de nachtdienstontheffing overeind. De flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever zijn hiermee van tafel. Door landelijke invoering van het zelf- en groepsroosteren en de planfunctie dicht bij de teams te leggen, worden werk en capaciteit beter op elkaar afgestemd. De roosters worden voortaan ook zeven in plaats van vier dagen van tevoren vastgesteld.

Sociaal maximum voor overwerk, piket en nachtdiensten
Om overbelasting te voorkomen, wordt er een sociaal maximum ingevoerd voor overwerk, nachtdiensten en piket. Overschrijding wordt gecompenseerd in uren die worden toegevoegd aan het LFU-budget dat per 1 juli 2019 van kracht wordt. Met de nieuwe regeling komt de huidige Landelijke arbeidstijdenregeling (LAR) te vervallen.

Gegarandeerde doorstroommogelijkheden
In de nieuwe cao verbeteren de loopbaan- en doorstroommogelijkheden voor de medewerkers in het gebiedsgebonden politiewerk (GGP), de opsporing en ondersteuning. Zo geldt de mbo-4 opleiding tot allround politiemedewerker voortaan als basisopleiding voor de GGP en recherche. Na afronding van de opleiding stromen medewerkers automatisch door naar de functie van medewerker GGP of tactische opsporing (schaal 6) en generalist (schaal 7) en vervolgens bij voldoende functioneren door naar Senior GGP of tactische opsporing (schaal 8). Voor huidige medewerkers in deze functies komt een overgangsregeling.

Politiekundigen worden voortaan drie jaar na hun opleiding operationeel specialist A (schaal 9) of operationeel expert (schaal 9). Assistent politiemedewerkers kunnen afhankelijk van geschiktheid en ruimte doorgroeien naar de functie van Medewerker GGP.

Tot slot kunnen medewerkers in de ondersteuning makkelijker overstappen naar een executieve functie met specifieke inzet en andersom. Ook de positie van politievrijwilligers wordt verbeterd. Zij worden voortaan bij interne sollicitaties behandelt als interne kandidaten met een positie en krijgen voorrang op externe kandidaten.

Er wordt flink geïnvesteerd in de opleidingscapaciteit om de uitstroom van medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan, op te vangen.

Mogelijkheden bij laatste fase loopbaan
Medewerkers aan het eind van hun loopbaan krijgen de mogelijkheid hun werkzaamheden te verlichten. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt.

Instemming
De gemaakte afspraken worden pas definitief als de vakbondsleden akkoord gaan. Hiervoor zullen de bonden hun leden de komende weken uitgebreid informeren. Als de leden instemmen met het afsprakenpaket, geldt de cao met terugwerkende kracht van 1 januari 2018 tot en 31 december 2020.

Lees hier het volledige onderhandelingsresultaat.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pxhere