Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Petitie politiepensioen deels afgewezen, cao-onderhandelingen onder druk

21 juni 2018 – Het burgerinitiatief voor een beter politiepensioen is gedeeltelijk afgewezen door de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven. Of het politiepensioen nog besproken wordt in de Tweede Kamer, is daardoor onzeker.

Blijf nu op de hoogte

49159 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Omdat het onderwerp voor de bonden cruciaal is, staan nu ook de cao-onderhandelingen onder druk. Dat melden de bonden.

Met 40 duizend handtekeningen, lukte het de bonden begin februari om het politiepensioen op de politieke agenda te krijgen. Doel van de actie was politiemensen vanwege hun zware en risicovolle beroep de mogelijkheid te geven voor de aow-leeftijd te kunnen stoppen met werken.

Gedeeltelijke afwijzing
De commissie heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het burgerinitiatief weliswaar aan de minimaal vereiste 40 duizend handtekeningen voldoet, maar dat het onderwerp de afgelopen twee jaar vaker besproken is. Een voorwaarde voor behandeling van een burgerinitiatief is dat het onderwerp de afgelopen twee jaar niet door de Kamer behandeld mag zijn. De commissie heeft het verzoek van de politiebonden daarom deels afgewezen.

De politiebonden zijn het met dit oordeel niet eens. Zij erkennen dat afzonderlijk onderdelen uit het initiatief, zoals flexibilisering van de aow-leeftijd, inderdaad in de Tweede Kamer behandeld zijn. De Kamer heeft eerder ook gedebatteerd over het wel of niet aanwijzen van zware beroepen die in aanmerking komen voor een vroegpensioenregeling. Omdat dergelijke voorstellen strandden, gooiden de bonden het met een burgerinitiatief over een andere boeg. Zij zijn van mening dat sectoren zelf moeten kunnen bepalen of sprake is van een zwaar beroep. Hun oproep via het burgerinitiatief is dan ook wettelijke drempels die eerder stoppen met werken belemmeren, op te ruimen. Daarnaast zijn de bonden van mening dat het overgrote deel van de voorstellen niet eerder besproken is.

Beslissing bij commissies voor Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken
De commissie legt de beslissing om het burgerinitiatief te behandelen nu bij de commissies voor Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken. De bonden laten weten dat de uitkomst en duur hiervan volstrekt onduidelijk blijven. Daarom willen zij op korte termijn met de commissie verzoekschriften en burgerinitiatieven om tafel en denken ze na over vervolgstappen. “Wij laten het hier niet bij zitten. Het afspreken of overeind houden van vroegpensioenregelingen voor specifieke beroepsgroepen, zoals de politie, is de werkgevers en bonden de afgelopen tien jaar nagenoeg onmogelijk gemaakt door een serie politieke maatregelen. De oplopende aow-leeftijd begint zich in steeds meer sectoren te wreken. Daar kun je niet doof of blind voor blijven. Het is aan de politiek om te herstellen wat zij hebben veroorzaakt”, aldus de bonden.

Cao-onderhandelingen
Het politiepensioen is voor de politiebonden een cruciaal onderwerp in de cao-onderhandelingen. Zij geven dan ook aan dat de onderhandelingen hierdoor dreigen vast te lopen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay