Blijf nu op de hoogte

(18430 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.)

Gratis Salarisupdates

Nationale Politie vordert teveel betaalde overuren terug

21 september 2017 – Politiemedewerkers die in 2015 en 2016 teveel hebben ontvangen over hun overuren, moeten deze maand rekening houden met een salarisinhouding waardoor het nettosalaris honderden euro’s lager kan uitvallen.

Nieuwe cao Ziekenhuizen beschikbaar

21 september 2017 – De cao Ziekenhuizen 2017 – 2019 is nu beschikbaar. In totaal gaan ziekenhuismedewerkers er de komende jaren ruim 4 procent op vooruit.

Militairen verdienen respect, maar investeringen blijven uit

21 september 2017 – De acties bij Defensie maken nog weinig indruk. Dat bleek afgelopen dinsdag in de Haagse Ridderzaal. “Militairen verdienen onze steun en ons grote respect”, zei de koning, maar over geld en investeringen werd niet gesproken.

Ambtenaren profiteren vooralsnog niet van economische voorspoed

21 september 2017 – De vakbonden zijn teleurgesteld nu er in de miljoenennota niets staat over een mogelijke loonsverhoging voor ambtenaren. Nederland staat er economisch goed voor en werkgevers worden opgeroepen de salarissen te verhogen, maar voor ambtenaren lijkt dat nog niet te gelden.

Onderwijs en overheid in top psychische beroepsziekten

19 september 2017 – Vrijwel de helft van het aantal ziekmeldingen is van psychische aard en dit neemt verder toe. Binnen het onderwijs is het aantal meldingen sinds 2014 bijna gehalveerd en ook bij het openbaar bestuur is een daling te zien, maar beide sectoren