Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Brandweer

Van oudsher waren gemeenten werkgever van de brandweer. Afspraken over arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid vinden dan ook hun basis in de CAO Gemeenten (CAR-UWO). Door de vorming van veiligheidsregio’s hebben veel gemeenten gekozen voor het bundelen van lokale korpsen in één regionaal korps. Deze veiligheidsregio’s zijn sinds 2014 werkgever voor het brandweerpersoneel en volgen de CAO Gemeenten (CAR-UWO). Per 1 januari 2022 start de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) die het werk overneemt van de Brandweerkamer binnen de VNG. De WVSV wordt verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de veiligheidsregio’s.

CAO

De brandweer valt nu nog onder de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst), net als de gemeenten voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden gelden voor zowel de beroeps- als vrijwillige brandweer.

Met de vorming van de WVSV volgt de nieuwe werkgeversvereniging voor 2022 de cao gemeenten met enkele aanvullingen zoals vastgelegd in het Communique Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s. Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio’s vanaf 2023 eigen arbeidsvoorwaarden krijgen.

Wnra

De Wnra zoals die sinds 1 januari 2020 voor de gemeenten geldt, is vooralsnog niet van toepassing op de veiligheidsregio’s (ambulancepersoneel uitgezonderd). Gezien de complexe situatie binnen de veiligheidsregio’s, is de invoering van de Wnra uitgesteld. Zodra de Wnra ook voor de brandweer geldt, krijgen ook zij een genormaliseerde cao.

Vrijwilligers Brandweer

Vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer zijn ambtenaren, omdat zij in openbare dienst werkzaam zijn. Voor de vrijwilligers geldt een eigen rechtspositieregeling, die opgenomen is in hoofdstuk 19 van de CAR-UWO. De overige hoofdstukken van de CAR-UWO zijn niet van toepassing. Alle gemeenten zijn gehouden deze rechtspositieregeling toe te passen. De meeste veiligheidsregio’s volgen ook de rechtspositieregeling.

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris