Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Brandweer

Van oudsher waren gemeenten werkgever van de brandweer. Afspraken over arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid vinden dan ook hun basis in de CAO Gemeenten (CAR-UWO). Door de vorming van veiligheidsregio’s hebben veel gemeenten gekozen voor het bundelen van lokale korpsen in één regionaal korps. Deze veiligheidsregio’s waren van 2014 tot en met 2021 werkgever voor het brandweerpersoneel en volgden de CAO Gemeenten (CAR-UWO). Per 1 januari 2022 heeft de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) het werk van de Brandweerkamer binnen de VNG overgenomen en is de WVSV verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de veiligheidsregio’s.

CAO

Met de vorming van de WVSV volgde de nieuwe werkgeversvereniging voor 2022 de cao gemeenten met enkele aanvullingen zoals vastgelegd in het Communique Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s.

Sinds 2023 hebben de veiligheidsregio’s hun eigen arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 e.v.

Salarisschalen

De salarisschalen per 2 januari 2023 zijn opgenomen in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 e.v.

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris