Defensie Archief

Gesprekken loongebouw en toelagen Defensie vastgelopen

8 juni 2020 – De gesprekken over het nieuwe loongebouw en toelagen voor Defensie zijn vastgelopen. Bonden en werkgever kunnen het niet eens worden over de tussenstappen die per 1 juli zouden moeten gelden, om zo aan de oorspronkelijke datum vast te kunnen houden.

Herstart arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie en vakbonden

14 mei 2020 – De formele gesprekken tussen Defensie en de vakbonden over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020 zijn hervat. Het gaat onder andere over het nieuwe loongebouw en een nieuw toelagenstelsel voor militairen.

Gesprekken over nieuw loongebouw Defensie gestart

27 februari 2020 РDe formele gesprekken over een nieuw loongebouw en eenvoudiger toelagenstelsel voor militairen, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord, zijn gestart. Het nieuwe loongebouw zou per 1 juli 2020 ingevoerd moeten worden.

Pensioenpremie militairen licht omhoog in 2020

25 november 2019 – Militairen betalen in 2020 0,1 procent meer pensioenpremie. Deelnemers die er door de stijging op achteruit gaan, worden door de werkgever geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Dat meldt ABP.

Pensioenpremie Defensie gedaald

18 november 2019 – De pensioenpremie voor militairen over 2019 is gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe premie die ABP heeft vastgesteld. Aanleiding van de premiedaling is de nieuwe militaire pensioenregeling die met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 ingaat.