Defensie Archief

Vakbond VBM vraagt input CAO Defensie 2021

22 oktober 2020 – De komende maanden starten de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie voor 2021. Vakbond VBM roept defensiemedewerkers in dat kader op hun idee├źn en voorstellen door te geven.

Nieuwe aanpak overleg Defensie voor sneller resultaat

16 oktober 2020 – Defensie en vakbonden gaan voortaan pas in overleg over belangrijke onderwerpen als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten om zo sneller resultaat voor het personeel te bereiken.