Defensie Archief

Gesprekken loongebouw en toelagen Defensie vastgelopen

8 juni 2020 – De gesprekken over het nieuwe loongebouw en toelagen voor Defensie zijn vastgelopen. Bonden en werkgever kunnen het niet eens worden over de tussenstappen die per 1 juli zouden moeten gelden, om zo aan de oorspronkelijke datum vast te kunnen houden.

Herstart arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie en vakbonden

14 mei 2020 – De formele gesprekken tussen Defensie en de vakbonden over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020 zijn hervat. Het gaat onder andere over het nieuwe loongebouw en een nieuw toelagenstelsel voor militairen.