Defensie Archief

Uitkeringsgrondslag UGM Defensie aangepast

1 oktober 2019 – De uitkeringsgrondslag voor gewezen militairen (UGM) wordt deze maand aangepast. Aanleiding is de per 1 oktober 2018 hogere eindejaarsuitkering vanĀ 1,93 procent zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020.

(Na)betalingen Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020

29 augustus 2019 – Naast de eenmalige uitkeringen en salarisverhogingen, staan in het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie andere inkomensmutaties. De eerste eenmalige uitkering is al uitbetaald. De eerste loonsverhoging volgt komende maand. Ook over de andere afspraken is nu duidelijk wanneer deze worden uitgevoerd.

Nieuwe pensioenregeling voor militairen

13 augustus 2019 – Vakbonden en het Ministerie van Defensie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Het gaat om een defensiespecifieke middelloonregeling, die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2019. Dat meldt ABP.