Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

ABP: Militair pensioen gaat ten koste van andere deelnemers

20 december 2018 – Bonden en ABP stonden afgelopen maandag tegenover elkaar in een kort geding over het militair pensioen. Aanleiding is het feit dat ABP vanaf komend jaar een basis pensioenregeling uitvoert.

Blijf nu op de hoogte

49159 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De bonden verzetten zich hiertegen en wijzen daarbij op het eerder afgewezen onderhandelaarsresultaat waar de pensioenregeling onderdeel van uit maakt.

De complexe berekening van het militaire pensioen gaat ten koste van andere deelnemers van pensioenfonds ABP, betoogt ABP. Dat is een belangrijke reden waarom al langere tijd over een nieuwe militaire pensioenregeling wordt gesproken. Afgelopen zomer kwamen bonden en Defensie tot een onderhandelaarsresultaat met daarbij een nieuwe pensioenregeling. Omdat het resultaat is afgewezen, is ook de nieuwe pensioenregeling van de baan. Desondanks wil ABP vanaf komend jaar een basis pensioenregeling uitvoeren, gebaseerd op een middelloonregeling. De bonden verzetten zich hiertegen en wijzen daarbij op het afgewezen onderhandelaarsresultaat. Zij zijn van mening dat ABP de huidige regeling moet uitvoeren zolang er geen nieuwe pensioenregeling is.

Advocaten van ABP voerden in het kort geding aan dat er veel mis gaat met de uitvoering van de pensioenen voor Defensie. Militairen hebben als een van de weinigen nog een pensioen dat gebaseerd is op het laatste verdiende salaris. Andere ambtenaren, en de meeste Nederlandse werknemers, hebben een pensioen dat uitgaat van het gemiddelde inkomen, de zogenaamde middelloonregeling.

Als reactie op het voornemen van ABP betogen de bonden dat ABP niet eenzijdig op de militaire pensioenregeling kan ingrijpen, omdat dat alleen besloten kan worden door werkgever en bonden.

ABP meldt op haar website dat in 2018 een overgangsregeling geldt, met eenmalige backservice dat per 1 januari 2019 stopt. Nu er geen akkoord is en het overgangsjaar stopt, voert ABP vanaf 1 januari 2019 de overgangsregeling van 2018 uit zonder de eenmalige backservice. Tegelijk laat het pensioenfonds weten dat zodra er een nieuwe regeling wordt afgesproken, ABP deze waar mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 zal uitvoeren.

De rechter doet morgen uitspraak, ook in het kort geding van vorige week tussen bonden en Defensie.

Door: Redactie Ambtenarensalaris