Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Kleine 6 procent erbij voor Defensie

21 augustus 2018 – Het deze zomer bereikte onderhandelaarsresultaat voor Defensie is uitgewerkt. Tot en met 2020 krijgen defensiemedewerkers er aan salaris en verhoging van de eindejaarsuitkering 5,83 procent bij. Ook is er per 1 januari 2019 een nieuw pensioenstelsel.

Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de Defensiebonden.

Salarisontwikkeling
De salarissen gaan de komende tijd in stappen omhoog. Ook wordt een oud doel, het realiseren van een volledige dertiende maand, gerealiseerd via verhoging van de eindejaarsuitkering.

  • In oktober 2018 wordt een eenmalige uitkering van 600 euro uitbetaald.
  • Per 1 december 2018 gaan de lonen met 1 procent omhoog en wordt de eindejaarsuitkering met 0,6 procent verhoogd naar 7 procent.
  • Per 1 juli 2019 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering naar 7,6 procent
  • Per 1 juli 2020 worden de salarissen met 1,4 procent verhoogd en stijgt de eindejaarsuitkering naar 8,33 procent.

In totaal bestaat de loonontwikkeling gedurende de looptijd van de cao (21 maanden) uit 3,9 procent primair loon (verhoging van het maandsalaris) en 1,93 procent verhoging van de eindejaarsuitkering. Bij elkaar een loonontwikkeling van 5,83 procent.

De salarisverhogingen werken door in de wachtgeld-, UKW en FLO-uitkeringen van oud defensiepersoneel.

Loongebouw
In het resultaat wordt ook een eerste aanzet gerealiseerd voor een nieuw loongebouw, door verbetering van verschillende toelagen zoals de TOD, extrabeslaglegging bij meerdaagse activiteiten en voor de inzet bij vredes- en humanitaire operaties.

Pensioen
Per 1 januari 2019 hebben militairen een defensiespecifieke pensioenregeling, gebaseerd op een middelloonstelsel. De pensioenaanspraken van veel militairen gaan er in de nieuwe regeling behoorlijk op vooruit. Zo kent de nieuwe regeling een hoger opbouwpercentage, een lagere franchise en worden toelagen pensioengevend.

De bonden geven aan het resultaat neutraal aan hun leden voor te leggen. Ze zijn blij met de behaalde resultaten, maar hadden gehoopt grotere stappen te kunnen zetten voor een nieuw loongebouw. Als voorbeeld noemen zij maatregelen om de pensioeneffecten voor militairen die in de nieuwe pensioenregeling een mindere opbouw hebben, op te heffen.

Het akkoord loopt van 1 oktober 2018 tot en met 1 juli 2020.

Lees hier het volledige onderhandelingsresultaat Defensie 2018 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris