Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is wettelijk betaald ouderschapsverlof?

Sinds 2 augustus 2022 hebben alle werkende ouders recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dat is geregeld in de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) als wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Tot die tijd viel ouderschapsverlof wettelijk gezien onder het onbetaald verlof. Alleen in uw cao of bedrijfsregeling konden afwijkende afspraken staan waarin het verlof wel (gedeeltelijk) werd doorbetaald.

Gebruik stimuleren

Doordat ouderschapsverlof voor de meeste ouders geen betaald verlof was, maakte maar een derde van de ouders er gebruik van. Met het betaald ouderschapsverlof wil het kabinet het gebruik stimuleren en ouderschapsverlof voor meer mensen toegankelijk maken.

9 weken betaald ouderschapsverlof

In totaal hebben ouders tot de achtste verjaardag van het kind recht op 26 weken ouderschapsverlof. In de Wet betaald ouderschapsverlof is geregeld dat de eerste negen weken van het ouderschapsverlof worden doorbetaald als deze weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De doorbetaling bedraagt 70 procent van het dagloon tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon en wordt uitbetaald via een uitkering van het UWV.

Het verlof dat u niet in het eerste levensjaar opneemt, kan worden toegevoegd aan het onbetaald ouderschapsverlof dat tot de achtste verjaardag van het kind kan worden opgenomen.

Uitbreiding verlofmogelijkheden voor ouders

Met de invoering van het betaald ouderschapsverlof breidt het kabinet de verlofmogelijkheden voor ouders verder uit. Eerder werd het geboorteverlof al uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020.

Bekijk hier de volledige tekst Wet betaald ouderschapsverlof.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41822 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris