Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is onbetaald verlof?

Onbetaald verlof is een vorm van verlof waarover u geen salaris ontvangt. Over de meeste vormen van onbetaald verlof zijn afspraken gemaakt in uw cao of bedrijfsregeling. U heeft hier dus niet automatisch recht op. Voorbeelden van onbetaald verlof zijn verlof voor een sabbatical of een studie. Alleen ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof zijn vormen van onbetaald verlof die in de wet geregeld zijn. Overigens kan in de cao of bedrijfsregeling afgesproken zijn dat uw werkgever het ouderschaps- of langdurend zorgverlof wel (gedeeltelijk) doorbetaalt.

Wel of geen recht
U heeft recht op onbetaald verlof dat wettelijk geregeld is. Dat geldt voor ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. Op ander onbetaald verlof heeft u alleen recht als dit in uw cao of bedrijfsreglement afgesproken is.

Duur van het verlof
De maximale duur van ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof is vastgelegd in de wet. Hoe lang u ander onbetaald verlof kunt opnemen, hangt af van de afspraken met uw werkgever.

Gevolgen voor uw inkomen
Onbetaald verlof betekent een lager inkomen. Dat kan gunstig zijn bij het aanvragen van bepaalde toeslagen waarvoor een inkomensgrens geldt.

Pensioen
Vaak bouwt u over onbetaald verlof geen pensioen op. Uw werkgever is dit namelijk niet verplicht. Uiteraard kunnen de afspraken met uw werkgever hiervan afwijken.

Vakantie
Tijdens het verlof stopt de opbouw van uw vakantiedagen. Neemt u onbetaald verlof op om langdurende zorg te verlenen (langdurend zorgverlof), dan bouwt u wel vakantiedagen op.

Ziek of arbeidsongeschikt
Onbetaald verlof is ook onbetaald bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wordt u tijdens het onbetaald verlof ziek of arbeidsongeschikt, dan kunt u het verlof het beste in overleg met uw werkgever stopzetten.

Werkloos
Onbetaald verlof stopt automatisch wanneer u werkloos wordt. U krijgt dan een ww-uitkering. Het verlof heeft geen invloed op de hoogte en duur van uw uitkering als u minder dan 18 maanden onbetaald verlof heeft gehad.

Bron: CNV

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris