Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

CAO PO 2022 – 2023 definitief

11 juli 2022 – De achterbannen van de bonden en werkgeversorganisatie PO-raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO. Daarmee is de cao definitief geworden.

Loonkloof blijft dicht
Afgelopen voorjaar werd de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht in de cao PO 2022. Die cao was specifiek gericht op het dichten van de loonkloof. Vorige maand werd een nieuw akkoord gesloten met aanvullende afspraken over ouderschapsverlof, professionalisering en een loonsverhoging. De belangrijkste afspraken zijn een loonsverhoging van 4,75 procent per 1 juli 2022 en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. In het voortgezet onderwijs werd een vergelijkbaar akkoord gesloten, waarmee de loonkloof dicht blijft. De loonsverhoging en eenmalige uitkering zijn deze maand op de loonstrook terug te vinden.

Betaald ouderschapsverlof uitgebreid
In de nieuwe cao wordt ook het betaald ouderschapsverlof uitgebreid op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) die per 2 augustus 2022 in gaat. Over de eerste 415 uur die medewerkers opnemen, ontvangen ze voortaan 75 procent van hun salaris in plaats van 55 procent als deze uren in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Betaalde uren die na het eerste jaar overblijven kunnen tot de vierde verjaardag van het kind worden opgenomen tegen 55 procent van het salaris. 

De cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao PO 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris