Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

4,75 procent meer salaris en individuele werkdrukverlichting in CAO VO

23 juni 2022 – 4,75 procent meer loon, een eenmalige uitkering van 500 euro en 40 uur individuele taakverlichting, dat is het resultaat van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs.

De salarissen gaan komende maand al met 4,75 procent omhoog. Ter compensatie van de periode tussen het verlopen van de oude cao (tot 1 januari 2022) en 1 juli ontvangt iedereen een eenmalige uitkering van 500 euro bruto, naar rato van het dienstverband. Ondersteunend personeel ontvangt daarnaast een jaarlijkse brutouitkering in oktober van 275 euro, eveneens naar rato.

Individuele werkdrukverlichting
Er was vooral veel discussie over de besteding van de 300 miljoen uit het Onderwijsakkoord voor verlaging van de werkdruk. De werkgevers wilden de verdeling van het geld volledig aan de teams overlaten, terwijl de bonden pleitten voor individuele afspraken en kaders. Werkgevers en bonden hebben nu afgesproken dat de helft van het bedrag wordt gebruikt voor een individuele werkdrukverlichting van 40 uur, naast de 50 uur die elke werknemer al had in zijn of haar persoonlijk budget. Daarmee is er nu per persoon 90 uur per jaar beschikbaar om te besteden aan minder lesgeven, minder overige taken of aan verlof. Medewerkers kunnen er ook voor kiezen de 40 uur komend schooljaar eenmalig uit te laten betalen wat neerkomt op een loonsverhoging van 2,4 procent.

De overige 150 miljoen voor werkdrukverlichting mogen de teams zelf verdelen. Daarbij geldt dat meer dan de helft van het aantal medewerkers en van de mr met de verdeling moet instemmen.

Uitbreiding professionaliseringsuren
In de nieuwe cao is ook 53 miljoen beschikbaar waarmee 16 uur aan de uren voor professionalisering kunnen worden toegevoegd. Met de 83 uur die er al waren komt totaal aantal professionaliseringsuren op 99 uur. Daarnaast komt er een schoolleidersbeurs en ontvangen teamleiders tot en met schaal 12 vanaf augustus 2022 een jaarlijkse bindingstoelage van 1.591 euro.

Uitbreiding betaald ouderschapsverlof
Met de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) die per 2 augustus 2022 ingaat, komt er ook een uitbreiding op het betaald ouderschapsverlof. Ouders in het VO kunnen 415 uur ouderschapsverlof opnemen tegen 75 procent van het salaris als ze dit in het eerste levensjaar opnemen. Uren die hiervan niet in het eerste jaar worden opgenomen kunnen tot de vierde verjaardag van het kind worden opgenomen tegen 55 procent van het salaris, zoals in de huidige regeling. Medewerkers die al een deel betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen, kunnen over de resterende uren vanaf augustus ook 75 procent salaris ontvangen als hun kind nog in het eerste levensjaar zit.

Na instemming van de achterban van de bonden en de werkgevers, is de cao een feit en loopt de cao met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao vo 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris