Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Akkoord thuiswerkvergoeding politie

28 oktober 2021 – Per 1 januari 2022 ontvangen thuiswerkende politiemensen een structurele thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag. Daarover hebben werkgever en bonden een akkoord bereikt.

In de huidige cao Politie werd al een eenmalige thuiswerkvergoeding afgesproken. Per 1 januari 2022 komt er een structurele vergoeding. Die bestaat uit een belastingvrije vergoeding van 2 euro per dag waarop de medewerker minimaal vier uur thuiswerkt. Als voorwaarden geldt verder dat het werk daadwerkelijk thuis moet zijn verricht en dat voor die dagen geen reiskosten kunnen worden gedeclareerd. De regeling past naar verwachting bij de nieuwe fiscale regels in het Belastingplan 2022 dat nog definitief moet worden gemaakt. Mocht blijken dat de regeling niet past binnen de regels van het Belastingplan, dan zal het moeten worden aangepast.

De vergoeding is gebaseerd op de door het Nibud berekende meerkosten die een werknemer op een thuiswerkdag heeft voor onder andere stroomverbruik, verwarming en koffie/thee.

Hoe de vergoeding gedeclareerd moet worden maakt de werkgever voor het einde van het jaar bekend.

In de loop van volgend jaar volgen verdere afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51244 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris